Sisältöjulkaisija

null Fimea ei päätä lääkkeiden korvattavuudesta eikä tukkuhinnoista

Fimea ei päätä lääkkeiden korvattavuudesta eikä tukkuhinnoista

8.6.2017

Orisantin-valmistetta ei tällä hetkellä ole saatavissa apteekeista. Saatavuushäiriön taustalla ovat sopimusvalmistajan tuotanto-ongelmat, minkä vuoksi valmistetta ei ole saatu Suomeen tarvetta vastaavasti. Orisantinille on saatavilla yksi vaihtokelpoinen valmiste, Asasantin Retard. Vaihtokelpoinen valmiste on kuitenkin hinnaltaan kalliimpi eikä ole käyttäjälleen peruskorvattava.  

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva lääkkeiden hintalautakunta (Hila) päättää, mitkä valmisteet pääsevät korvausjärjestelmään, mihin korvausluokkaan ne kuuluvat ja mikä on niiden kohtuullinen tukkuhinta. Päätökset perustuvat lääkkeen myyntiluvan haltijan tekemiin hakemuksiin.

Lääkekorvausjärjestelmän piirissä olevat valmisteet ovat hintasääntelyn alaisia. Kun lääke ei ole korvausjärjestelmässä, voi yritys hinnoitella lääkkeensä vapaasti. Tällöin lääkkeen vähittäismyyntihinnan mukainen lääkekustannus jää kokonaisuudessaan potilaan maksettavaksi.

Lääkkeen vähittäismyyntihinnan laskutavasta säädetään lääketaksa-asetuksessa, jota apteekkien on hinnoittelussaan noudatettava.

Orisantin -valmisteen myyntiluvanhaltija (Orion Oyj) on ilmoittanut Fimeaan saatavuushäiriöstä ensimmäisen kerran 22.12.2016. Tämän jälkeen saatavuushäiriöilmoitusta on päivitetty useaan otteeseen. Viimeisimmän tiedon mukaan häiriö päättyisi lokakuun lopulla. Valmistetta tulee myyntiluvan haltijan arvion mukaan kuitenkin olemaan ajoittain ja rajoitetusti saatavilla jo aikaisemmin. Lääkevalmisteen saatavuudesta vastaa lääkevalmisteen myyntiluvan haltija.

Orisantin on verihiutaleiden aggregaatiota estävä yhdistelmävalmiste. Sen vaikuttavina aineina ovat asetyylisalisyylihappo (25mg) ja dipyridamoli (200mg). Orisantin- lääkevalmisteen käyttöaihe on iskeemisen aivohalvauksen ja ohimenevien iskeemisten kohtausten (TIA-kohtausten) sekundaarinen ehkäisy. Sitä käytetään siis tilanteissa, joissa pyritään estämään todetun aivoverenkiertohäiriön kehittyminen tai paheneminen.

Lue lisää:

Pelkonen L ja Kalliokoski A: Lääkekorvausjärjestelmä ohjaa lääkkeiden määräämistä ja korvausmenoja. (Sic! 1/2016)

Pelkonen L ja Kurkijärvi U: Lääkkeiden hintalautakunta, korvattavat lääkkeet, tukkuhinnan vahvistaminen ja viitehintajärjestelmä. Suomen Lääketilasto (s. 93 - 107). Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja Kansaneläkelaitos. 2016.

Lisätietoja antaa

  • Päivi Ruokoniemi, ylilääkäri, p. 029 522 3442
  • Pasi Peltoniemi, ylitarkastaja, p. 029 522 3239
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi