Sisältöjulkaisija

null Fimea ehdottaa uusia apteekkeja Uudellemaalle

Fimea ehdottaa uusia apteekkeja Uudellemaalle

19.12.2016

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea käynnisti keväällä selvityksen apteekkipalvelujen alueellisesta toimivuudesta kartoittaakseen uusien apteekkien perustamistarpeita. Selvitystyön yhteydessä tarkastellaan myös apteekkien sijaintialueiden tarkoituksenmukaisuutta ja ajantasaisuutta.

Ensivaiheessa Fimea pyysi apteekkipalvelujen toimivuuden arviointia Hyvinkään, Kaarinan, Liedon, Loviisan, Mustasaaren, Mäntsälän, Naantalin ja Ylivieskan kunnista. Saatujen lausuntojen perusteella Fimea tulee perustamaan uudet apteekit ainakin osaan näistä kunnista. Aiemmin tänä syksynä on perustettu apteekit myös Turkuun ja Valkeakoskelle. Lisäksi muun muassa Porissa ja Joensuussa on tehty muutoksia apteekkien aluepäätöksissä ja/tai sivuapteekkien sijainnissa.  

Selvitystyö etenee seuraavaksi Espoon, Vantaan, Järvenpään, Nurmijärven ja Vihdin kuntiin. Espoossa sijaitsevien apteekkien osalta Fimea ehdottaa apteekkialuerajojen poistamista niin, että Espooseen jäisi vain kaksi apteekkialuetta nykyisen viiden apteekkialueen sijaan. Ehdotuksen mukaan ainoastaan Jorvin sairaalan alue rajataan erilliseksi apteekkialueeksi, ja Fimea ehdottaa uuden apteekin perustamista Jorvin sairaalan yhteyteen Espoon kaupungin aloitteen mukaisesti.  Muilta osin Espoo jäisi yhdeksi apteekkialueeksi, jossa kaikki nykyiset Espoon 10 apteekkia voisivat valita sijaintinsa vapaasti. Lisäksi tälle alueelle Fimea ehdottaa perustettavan viisi uutta apteekkipistettä.

Myös Vantaan osalta Fimea ehdottaa apteekkien aluepäätöstä muutettavaksi niin, että nykyisen seitsemän apteekkien sijaintialueen sijaan kaikkien Vantaan apteekkien sijaintialueet yhdistettäisiin yhdeksi alueeksi. Samalla Vantaalle ehdotetaan perustettavaksi neljä uutta apteekkia.

Järvenpään, Nurmijärven ja Vihdin osalta Fimea selvittää apteekkipalvelujen lisäämistarvetta muun muassa kuulemalla kyseisiä kaupunkeja.

Kaikki Fimean ehdotukset on lähetetty kuultaviksi kyseisiin kuntiin ja alueella toimiville apteekkareille. Kuulemisaika päättyy 27.1.2017.

Lääkelain mukaan apteekkeja tulee olla maassa siten, että väestö saa lääkkeitä ilman vaikeuksia. Uuden apteekin perustamisesta päättää Fimea. Nykyisen lainsäädännön mukaan Fimea voi perustaa uuden apteekin aina, jos lääkkeiden saatavuus sitä edellyttää. Lääkkeiden saatavuutta arvioitaessa on otettava huomioon alueen väestömäärä, alueella jo olevat apteekkipalvelut ja muiden terveydenhuollon palvelujen sijoittuminen.

Kuulemisen yhteydessä Fimea sai myös sivuapteekkien perustamisehdotuksia paikallisilta apteekkareilta. Jos lääkkeiden saatavuus edellyttää apteekkipalvelujen lisäämistä, ensisijaisesti harkitaan itsenäisen apteekin perustamista. Sivuapteekkien perustaminen on mahdollista vain syrjäseuduille ja haja-asutusalueille, jos itsenäiselle apteekille ei ole toimintaedellytyksiä.

Lisätietoja antaa

  • Noora Oinonen, yliproviisori, p.029 522 3255
  • Pirjo Rosenberg, yliproviisori, p. 029 522 3246
  • Eija Pelkonen, johtaja, p. 029 522 3200
  • Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3220
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.