Sisältöjulkaisija

null Fimea ehdottaa apteekkimaksuun uudistuksia maan kattavan apteekkiverkoston turvaamiseksi

Fimea ehdottaa apteekkimaksuun uudistuksia maan kattavan apteekkiverkoston turvaamiseksi

21.1.2013

Fimea ehdottaa apteekkimaksuun uudistuksia maan kattavan apteekkiverkoston turvaamiseksi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea toimitti vuoden 2012 lopussa sosiaali- ja terveysministeriöön ehdotuksensa apteekkimaksun määräytymisen uudistamiseksi. Muutoksen tavoitteena on sivuapteekkien pitämishalukkuuden lisääminen, joka omalta osaltaan turvaisi maan kattavien apteekkipalveluiden saatavuutta.

Apteekkarit maksavat valtiolle vuosittain veroluontoista apteekkimaksua. Apteekkimaksun suuruus määräytyy apteekkimaksulain mukaisesti niin, että apteekkimaksun osuus liikevaihdosta nousee apteekin liikevaihdon kasvaessa. Maksun tarkoituksena on toimia apteekkien tuloja tasaavana järjestelmänä, ja sillä pyritään turvaamaan lääkejakelun alueellista kattavuutta. Vuosittain apteekkimaksua kertyy valtiolle noin 145 miljoonaa euroa.

Ehdotus muuttaisi apteekkimaksun määräytymisen laskennallisia perusteita

Apteekkiliikkeen liikevaihdon ollessa alle 2,6 miljoonaa euroa, apteekkimaksu määrättäisiin täysin erikseen pää- ja sivuapteekille. Mikäli apteekkiliikkeen liikevaihto olisi vähintään 2,6 miljoonaa euroa, mutta enintään 3,5 miljoonaa euroa, apteekkimaksu määrättäisiin liukumana osittain erikseen sivuapteekille ja osittain apteekkiliikkeen yhteenlasketun liikevaihdon mukaan. Apteekkiliikkeen liikevaihdon ollessa yli 3,5 miljoonaa euroa, apteekkimaksu määrättäisiin voimassa olevan apteekkimaksulain mukaisesti täysin yhteenlasketun apteekkiliikkeen liikevaihdon perusteella. Muutoksella ei ole vaikutusta apteekkimaksun määräytymisperusteisiin niillä apteekeilla, joilla ei ole sivuapteekkia.

Sivuapteekkien pitäminen nykyistä kannattavammaksi

Sivuapteekin ylläpito olisi jatkossa taloudellisesti nykyistä kannattavampaa apteekeille, joilla on sivuapteekki ja joiden yhteenlaskettu liikevaihto jää alle 3,5 miljoonaa euroa. Kaikkein eniten uudistuksesta hyötyisivät apteekit, joiden pää- ja sivuapteekin yhteenlaskettu liikevaihto on alle 2,6 miljoonaa euroa. Ehdotukseen sisältyvällä liukumalla pyritään välttämään yhdestä liikevaihtorajasta johtuvia epäterveitä liiketoimintaan tehtäviä muutoksia.

Jotta apteekkimaksun määräytymiseen tehtävät muutokset eivät vähentäisi valtion apteekkimaksukertymää, apteekkimaksutaulukon maksuprosentteja korotettaisiin samalla. Muutoksella ei ole vaikutusta lääkkeiden hintoihin eikä potilaiden maksamiin lääkekuluihin.

Ehdotus on ensimmäinen vaihe apteekkimaksun uudistamistyössä

Fimea uskoo, että esitetty muutos lisäisi ainakin jossain määrin sivuapteekkien pitämishalukkuutta. Yksistään tällä muutoksella ei voida kuitenkaan ratkaista kaikkia sivuapteekkien pitämishalukkuuteen liittyviä haasteita, mutta muutos olisi yksi vaihe maan kattavan lääkkeiden saatavuuden turvaamisessa. Koska esitetyn muutoksen todellista vaikutusta sivuapteekkien pitämishalukkuuteen ei pystytä täysin ennakoimaan, on tarkoituksenmukaista aktiivisesti seurata ja arvioida uudistuksen todellisia vaikutuksia ja tarvittaessa jatkaa apteekkimaksun uudistamistyötä.

Muutosehdotus on valmisteltu yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen Apteekkariliiton ja yliopistojen apteekkien edustajien kanssa.

Lue lisää:

Fimean esitys apteekkimaksulain muuttamiseksi (pdf)

Saate (pdf)

Lisätietoja:

Eija Pelkonen, johtaja, Lääkealan toimijoiden valvonta –prosessi,

p. 029 522 3200 (yleiset apteekkimaksuasiat)

Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö, p. 029 522 3519 (apteekkimaksulaskelmien yksityiskohdat)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.