Sisältöjulkaisija

null Fimea arvioi syöpälääke karfiltsomibin vaikutuksia ja kustannuksia

Fimea arvioi syöpälääke karfiltsomibin vaikutuksia ja kustannuksia

14.12.2015

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea käynnistää arvioinnin, joka käsittelee syöpälääke karfiltsomibin hoidollisia ja taloudellisia vaikutuksia multippelin myelooman eli luuytimen syövän hoidossa.  Karfiltsomibi yhdessä lenalidomidin ja deksametasonin kanssa on tarkoitettu multippelin myelooman hoitoon aikuispotilaille, jotka ovat saaneet aikaisemmin vähintään yhtä hoitoa. Karfiltsomibi on saanut myyntiluvan Euroopassa marraskuussa 2015.

Arviointi toteutetaan uusien sairaalalääkkeiden nopean arvioinnin raportointimallia ja menettelytapoja noudattaen. Sairaalalääkearviontien tavoitteena on koota lääkkeen käyttöönottopäätöksissä tarvittavaa tietoa sekä vähentää sairaaloiden päällekkäistä arviointityötä uuden lääkkeen käyttöönoton yhteydessä. Karfiltsomibia käsittelevä arviointiraportti julkaistaan helmi-maaliskuussa 2016.

Lue lisää

Uusien sairaalalääkkeiden nopea arviointi

Lisätietoja antaa

  • Piia Rannanheimo, lääketaloustieteilijä, p. 029 522 3517
  • Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi