Sisältöjulkaisija

null Fimea arvioi PD1-vasta-aineita edenneen melanooman hoidossa

Fimea arvioi PD1-vasta-aineita edenneen melanooman hoidossa

4.8.2015

Fimean Lääkehoitojen arviointi -prosessi käynnistää arvioinnin, jossa tarkastellaan PD1-vasta-aineiden (nivolumabi ja pembrolitsumabi) hoidollisia ja taloudellisia vaikutuksia edenneen melanooman hoidossa.

Arviointi toteutetaan soveltuvin osin suunnitteilla olevan uusien sairaalalääkkeiden nopean arvioinnin raportointimallia ja menettelytapoja noudattaen. Arviointiaihe on valittu sairaalalääkkeiden nopean arvioinnin tavoitteiden mukaisesti. Arviointi perustuu julkisesti saatavilla oleviin tutkimustuloksiin ja tietoihin, jonka lisäksi arvioinnissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan muuta saatavilla olevaa materiaalia, kuten myyntiluvanhaltijan toimittamaa taloudelliseen arviointiin liittyvää aineistoa.

Arviointi valmistuu syksyn 2015 aikana.

Lue lisää:

Sairaalalääkkeiden nopean arvioinnin prosessi, luonnos (pdf)

Lisätietoja:

Ulla Härkönen, tutkijalääkäri, p. 029 522 3530

Vesa Kiviniemi, tilastotieteilijä, p. 029 522 3516

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi