Sisältöjulkaisija

null Fimea arvioi nivolumabin vaikutuksia ja kustannuksia keuhkosyövän ja munuaissyövän hoidossa

Fimea arvioi nivolumabin vaikutuksia ja kustannuksia keuhkosyövän ja munuaissyövän hoidossa

10.3.2016

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea käynnistää kaksi arviointia, jossa tarkastellaan syöpälääke nivolumabin hoidollisia ja taloudellisia vaikutuksia. Toisessa arvioinnissa tarkastelun kohteena on edenneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoito ja toisessa arvioinnissa edenneen munuaissyövän hoito. Arvioinnit toteutetaan sairaalalääkkeiden nopean arvioinnin prosessia ja raportointimallia noudattaen. Arviointien on suunniteltu valmistuvan toukokuussa 2016.

Nivolumabi on PD-1-vasta-aineiden ryhmään kuuluva lääke, joka sai vuonna 2015 myyntiluvan melanooman hoitoon sekä levyepiteeliperäisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon. Euroopan lääkevirasto on helmikuussa 2016 puoltanut käyttöaiheen laajentamista myös histologialtaan ei-levyepiteeliperäisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän sekä munuaissyövän hoitoon potilaille, jotka ovat saaneet aiemmin muita syöpälääkkeitä. Nämä käyttöaiheen laajennukset odottavat vielä Euroopan komission hyväksyntää.

Lisätietoja antaa

  • Ulla Härkönen, tutkijalääkäri, p. 029 522 3530
  • Piia Rannanheimo, lääketaloustieteilijä, p. 029 522 3517
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi