Sisältöjulkaisija

null Fimea arvioi moniammatillisuutta ikäihmisten lääkkeiden järkevän käytön edistämisessä

Fimea arvioi moniammatillisuutta ikäihmisten lääkkeiden järkevän käytön edistämisessä

29.6.2016

Fimea selvitti moniammatillisen verkoston hyödyntämistä lääkkeiden järkevässä käytössä. Fimean kokoama kansallinen verkosto pilotoi ja kehitti vuosina 2012–2015 erilaisia moniammatillisia tiimityön malleja, joilla iäkkäiden lääkehoitoja voitaisiin optimoida. Verkostoon kuului lääkäreitä, sairaanhoitajia, farmaseutteja ja proviisoreita. Toiminnan tuloksien pohjalta laadittiin kansalliset suositukset.

Moniammatillisuuden näkökulmasta lääkkeiden järkevän käytön toteutumisessa on ongelmia kaikilla tasoilla: rakenteissa, organisaatioissa ja tiimien toimintatavoissa. Iäkkäiden lääkehoidon ongelmat johtuvat pitkälti siitä, että potilaan hoito ei ole riittävän kokonaisvaltaista. Haasteena on myös potilastietojen puutteellinen kulku.

Raportin yhtenä johtopäätöksenä todettiin, että on tarve laajalle sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiolle, joka luo edellytykset potilaan kokonaisvaltaiselle hoitamiselle ja moniammatilliselle yhteistyölle. Moniammatillisen yhteistyön tavoitteena on ennaltaehkäistä lääkitysongelmien syntymistä, ei korjata niitä jälkikäteen. Valtakunnallisen lääkityslistan nopea käyttöönotto on erittäin tärkeää, minkä lisäksi potilastietojen sujuvaa liikkumista potilaan hoitoon osallistuvien tahojen välillä on kehitettävä. Lääkkeiden käytön järkeistämiseen tarvitaan vertailukehittämistä tekevä verkosto sekä kansallinen koordinaatio.

Lue lisää:
Arviointiraportti (pdf)
 

Lisätietoja antaa

  • Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö p. 029 522 3513
  • Pertti Happonen, johtaja p. 029 522 3500
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi