Sisältöjulkaisija

null Fimea arvioi uusien syöpälääkkeiden vaikutuksia ja kustannuksia luuytimen syövän hoidossa

Fimea arvioi uusien syöpälääkkeiden vaikutuksia ja kustannuksia luuytimen syövän hoidossa

18.5.2016

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea käynnistää kaksi arviointia, jotka käsittelevät uusien syöpälääkkeiden elotutsumabin ja daratumumabin hoidollisia ja taloudellisia vaikutuksia multippelin myelooman eli luuytimen syövän hoidossa. 

Arviointi toteutetaan uusien sairaalalääkkeiden nopean arvioinnin raportointimallia ja menettelytapoja noudattaen. Sairaalalääkearviointien tavoitteena on koota lääkkeen käyttöönottopäätöksissä tarvittavaa tietoa sekä vähentää sairaaloiden päällekkäistä arviointityötä uuden lääkkeen käyttöönoton yhteydessä. Elotutsumabia ja daratumumabia käsittelevät arviointiraportit julkaistaan elokuussa 2016.

Lisätietoja antaa

  • Piia Rannanheimo, lääketaloustieteilijä, p. 02952 23517