Sisältöjulkaisija

null Fimea arvioi CAR-T-hoitojen hoidollisia ja taloudellisia vaikutuksia

Fimea arvioi CAR-T-hoitojen hoidollisia ja taloudellisia vaikutuksia

6.7.2018

Fimean Lääkehoitojen arviointi -prosessi on käynnistänyt kolme arviointia kahdesta uudesta CAR-T-hoidosta. Molemmat arvioinnin kohteena olevat hoidot ovat nk. kehittyneitä terapioita, jotka perustuvat potilaan elimistön omien T-solujen muokkaukseen. Aksikabtageenisiloleuseelin (Yescarta) ja tisageenilekleuseelin (Kymriah) vaikutuksia arvioidaan suurisoluisen B-solulymfooman hoidossa aikuisilla. Lisäksi jälkimmäistä arvioidaan sen toisessa käyttöaiheessa eli lasten ja nuorten akuutin lymfoblastisen leukemian hoidossa. Hoidot on suunnattu potilaille, jotka ovat saaneet jo aiempia hoitoja edellä mainittuihin sairauksiin.

Arvioinnit toteutetaan uusien sairaalalääkkeiden arvioinnin prosessia noudattaen. Euroopan lääkevirasto (EMA) on kesäkuussa 2018 puoltanut myyntiluvan myöntämistä molemmille CAR-T-hoidoille niiden yllämainituissa käyttöaiheissa. Arviointien on suunniteltu valmistuvan syksyllä 2018.

Lisätietoja antaa

  • Ulla Härkönen, tutkijalääkäri, p. 029 522 3530
  • Tuomas Oravilahti, lääketaloustieteilijä, p.029 522 3521
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi