Sisältöjulkaisija

null Fimea arvioi C-hepatiitin hoitolinjausten vaikutuksia ja kustannuksia

Fimea arvioi C-hepatiitin hoitolinjausten vaikutuksia ja kustannuksia

21.6.2016

Fimea selvitti terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston pyynnöstä laskentamallilla, miten erilaiset hoitolinjaukset vaikuttavat C-hepatiitin kantajien lukumäärään sekä C-hepatiitin aiheuttamiin maksavaurioihin ja kustannuksiin.

Fimean arvioiden perusteella kroonisen C-hepatiitin kantajien lukumäärä ei todennäköisesti tule kasvamaan merkittävästi eivätkä vuotuiset kokonaiskustannukset kasva oleellisesti nykytasosta, mikäli jatketaan nykyisten hoidon periaatteiden mukaan. Sen sijaan vakavammat maksavauriot yleistyvät jonkin verran.

Uudet C-hepatiittilääkkeet mahdollistavat hoidon lisäämisen ja paremmat hoitotulokset, mutta nykyhinnoin hoidon laajentaminen edellyttää merkittävää lisäresursointia. Hoitoa lisäämällä on mahdollista vaikuttaa merkittävästi vakavampien maksavaurioiden ilmaantumiseen ja vähentää niistä aiheutuvaa kuolleisuutta. Maksavaurioiden vähenemisestä syntyvä säästö hoidon kustannuksissa ei kuitenkaan riitä kattamaan lääkehoidon kustannuksia. Pitkällä aikavälillä hoidon hinnanmuutokset ovat todennäköisiä.

Taudin epidemiologiaan vaikuttaminen edellyttää valtavia taloudellisia panostuksia. Vakavampien maksavaurioiden jonkinasteiseen ehkäisemiseen tai vähentämiseen riittää hoidon kohdentaminen ja lisääminen potilailla, joilla on kohtalainen tai vakava C-hepatiittiin liittyvä maksavaurio.

Lue lisää:

Arviointiraportti (pdf)

Lisätietoja antaa

  • Tuomas Oravilahti, lääketaloustieteilijä, p. 029 522 3521
  • Vesa Kiviniemi, tilastotieteilijä, p. 029 522 3516
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi