Sisältöjulkaisija

null Fimea arvioi bevasitsumabin hoidollista ja taloudellista arvoa etäpesäkkeisen paksu- ja peräsuolisyövän hoidossa

Fimea arvioi bevasitsumabin hoidollista ja taloudellista arvoa etäpesäkkeisen paksu- ja peräsuolisyövän hoidossa

19.11.2013

Fimea arvioi bevasitsumabin hoidollista ja taloudellista arvoa etäpesäkkeisen paksu- ja peräsuolisyövän hoidossa

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea arvioi bevasitsumabin hoidollista ja taloudellista arvoa etäpesäkkeisen paksu- ja peräsuolisyövän hoidossa. Arvioinnin ensisijainen tavoite on verrata bevasitsumabin vaikutuksia, turvallisuutta, kustannuksia ja kustannusvaikuttavuutta muihin hoitovaihtoehtoihin etäpesäkkeistä paksu- tai peräsuolisyöpää sairastavien potilaiden hoidossa.

Arviointi on käynnistetty julkaisemalla arviointisuunnitelma. Arviointisuunnitelmassa on kuvattu arvioinnin tavoite, sisältö ja arvioinnissa käytettävät menetelmät. Arviointisuunnitelmaa voi kommentoida 13.12.2013 saakka.

Kommenttien perusteella arviointisuunnitelmaa tarkennetaan tarvittaessa. Tällä pyritään varmistamaan, että arviointi vastaa tarpeita ja siinä on huomioitu sidosryhmien kannalta oleelliset asiat. Kommentit tulee toimittaa Fimean kirjaamoon osoitteeseen: kirjaamo@fimea.fi.

Arvioinnin arvioidaan valmistuvan syksyllä 2014 ja se julkaistaan valmistuttuaan Fimean julkaisusarjassa.

Lue lisää:

Arviointisuunnitelma

Lisätietoja:

Piia Peura, lääketaloustieteilijä, p. 029 522 3517

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.