Sisältöjulkaisija

null Fimea arvioi atetsolitsumabin vaikutuksia ja kustannuksia keuhkosyövän hoidossa

Fimea arvioi atetsolitsumabin vaikutuksia ja kustannuksia keuhkosyövän hoidossa

14.9.2017

Fimean lääkehoitojen arviointi -prosessi on käynnistänyt arvioinnin, jossa tarkastellaan uuden syöpälääkkeen, atetsolitsumabin, hoidollisia ja taloudellisia vaikutuksia ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa. Arviointi toteutetaan sairaalalääkkeiden nopean arvioinnin prosessin mukaisesti, ja arvioinnin on suunniteltu valmistuvan joulukuussa 2017.

Euroopan lääkevirasto (EMA) on heinäkuussa 2017 puoltanut myyntiluvan myöntämistä atetsolitsumabille ei-pienisoluisen keuhkosyövän sekä virtsateiden syövän hoitoon. Atetsolitsumabi on PD-L1-vasta-aineiden ryhmään kuuluva lääke. Fimea on aiemmin arvioinut kahden muun PD-1-vasta-aineen, nivolumabin ja pembrolitsumabin, hoidollisia ja taloudellisia vaikutuksia useissa eri käyttöaiheessa.

Lue lisää:

Atetsolitsumabin myyntilupaa puoltava kannanotto, EMA

Fimean arviointiraportti, nivolumabi ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa

Fimean arviointikooste, pembrolitsumabi PD-L1-positiivisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa

Uusien sairaalalääkkeiden nopean arvioinnin prosessi (päivitetty 21.8.2017)

Lisätietoja antaa

  • Ulla Härkönen, tutkijalääkäri, p. 029 522 3530
  • Jari Heiskanen, lääketaloustieteilijä, p. 029 522 3523
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi