Sisältöjulkaisija

null Fimea arvioi Alzheimerin taudin lääkehoitoja

Fimea arvioi Alzheimerin taudin lääkehoitoja

9.9.2014

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on käynnistänyt arvioinnin, jossa tarkastellaan Alzheimerin taudin lääkehoitoja. Arvioinnin tekemisestä vastaa Lääkehoitojen arviointi -prosessi.

Arviointi toteutetaan koosteena, jossa hyödynnetään ulkomaisia arviointeja, olemassa olevia kirjallisuuskatsauksia tai tarkoitukseen sopivia alkuperäistutkimuksia sekä tilastoja.

Arviointiaihe on esitetty Fimealle ehdota-aihetta.fi -palvelun kautta. Aiheen rajaus ja näkökulma tarkentuu arvioinnin kuluessa. Arviointikooste valmistuu syksyn aikana, ja se julkaistaan Fimean verkkosivulla. Arviointikoosteista ei esitetä erillistä arviointisuunnitelmaa eikä arviointiin liittyvää tietopyyntöä sidosryhmille.

Fimean asettaman HTA-neuvottelukunnan kannanoton tekemisestä päätetään tapauskohtaisesti.

Lisätietoja:

Johanna Jyrkkä, tutkija, p. 029 522 3514

Vesa Kiviniemi, tilastotieteilijä, p. 029 522 3516

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.