Sisältöjulkaisija

null Eurooppalaisten virallisten lääkevalvontalaboratorioiden verkosto kokoontuu vuosikokoukseen Helsingissä

Eurooppalaisten virallisten lääkevalvontalaboratorioiden verkosto kokoontuu vuosikokoukseen Helsingissä

10.5.2013

Eurooppalaisten virallisten lääkevalvontalaboratorioiden verkosto kokoontuu vuosikokoukseen Helsingissä

Eurooppalaisten virallisten lääkevalvontalaboratorioiden verkoston 18. vuosikokous järjestetään Helsingissä 10.–14. kesäkuuta 2013. Kokouksen järjestää Euroopan neuvoston alainen EDQM-virasto (European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare) yhteistyössä Fimean sekä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran kanssa.

Kokouksessa keskustellaan lääkevalvonnan ajankohtaisista asioista ja käydään läpi EDQM:n asiantuntijaryhmien ja työryhmien työn tuloksia sekä ehdotuksia kuluneelta vuodelta. Lisäksi keskustellaan eri laadunvalvontaohjelmien tuloksista sekä laboratorioiden toimintajärjestelmissä sekä verivalmisteiden ja rokotteiden erävapautuksessa ilmenneistä ajankohtaisista asioista. Useat kokousaiheista käsittelevät lääkkeiden laadun ja turvallisuuden parantamiseen liittyviä kysymyksiä.

Eurooppalainen virallisten lääkevalvontalaboratorioiden verkosto eli OMCL-verkosto (Official Medicines Control Laboratories) on perustettu 1994 edistämään vuorovaikutusta ja tulosten vastavuoroista hyväksymistä virallisten lääkevalvontalaboratorioiden välillä ja siten vähentämään kansallisten viranomaisten tekemää päällekkäistä työtä. Verkoston tarkoituksena on kehittää lääkkeiden laadun valvontaa edistämällä yhteisten menettelytapojen luomista ja soveltamista osana laboratorioiden toimintajärjestelmää.

Lisätietoja:

Tom Wikberg, laboratoriopäällikkö, Fimea, p. 029 522 3230

Sähköpostiosoite muotoa: etunimi.sukunimi@fimea.fi

Lisätietoja eläinrokotteista:

Professori Liisa Kaartinen, tutkimusyksikönjohtaja, eläinvirologian tutkimusyksikkö, Evira, p. 040 840 7364