Sisältöjulkaisija

null Euroopan unioni uudistaa eläinlääkkeitä koskevaa säädöstöä

Euroopan unioni uudistaa eläinlääkkeitä koskevaa säädöstöä

28.1.2019

Uusi eläinlääkeasetus (EU) 2019/6 tulee korvaamaan nykyisen eläinlääkedirektiivin (2001/82/EY).

Ihmis- ja eläinlääkkeiden keskitettyjä lupamenettelyjä ja valvontaa koskeva asetus on myös päivitetty asetuksella (EU) 2019/5, tämä tulee korvaamaan asetuksen (EU) 726/2004.

Uudet asetukset on julkaistu 7.1.2019 ja ne tulevat voimaan 27. tammikuuta tänä vuonna. Niiden soveltaminen käytäntöön alkaa kuitenkin vasta kolmen vuoden kuluttua vuonna 2022. Eläinlääkeasetuksen tavoitteena on vähentää hallintoa, kannustaa innovaatioihin sekä parantaa eläinlääkkeiden saatavuutta. Eläinlääkeasetus antaa myös vahvat puitteet mikrobilääkeresistenssin torjuntaan.

Asetuksesta kumpuavien täytäntöönpano- ja siirretyn vallan säädösten toimeenpanemiseksi vaadittava työ on jo alkanut. Vastaavasti kansallisen lainsäädännön päivitys alkanee pian.

Lue lisää

Eläinlääkeasetus 2019/6

EMA-asetus 2019/5

Lisätietoja antaa

  • Tita-Maria Muhonen, eläinlääkäri, p. 029 522 3394
  • Paula Kajaste, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3395
  • Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi