Sisältöjulkaisija

null Euroopan maiden välillä suuria eroja tuotantoeläinten mikrobilääkekulutuksessa

Euroopan maiden välillä suuria eroja tuotantoeläinten mikrobilääkekulutuksessa

14.10.2016

Euroopan lääkevirasto EMA on julkaissut kuudennen raportin eläinten mikrobilääkkeiden kulutuksesta Euroopassa (ESVAC-raportti). Tulokset raportoidaan tuotantoeläinten määrään suhteutettuna mikrobilääkkeiden myyntinä. Suomessa käytetään vähän mikrobilääkkeitä tuotantoeläimille. Vuoden 2014 tulosten mukaan ero ääripäiden välillä on edelleen yli satakertainen, ihmisten lääkinnässä kriittisen tärkeiden mikrobilääkkeiden osalta jopa vielä suurempi. Tulokset ovat suuntaa-antavia, sillä eläinlajien jakaumat ovat erilaisia eri maissa. Lisäksi osa maita on tehnyt seurantaa vasta muutamia vuosia.

Käyttötietoja hyödynnetään

Mikrobilääkekulutuksesta koottu tieto on jo vaikuttanut merkittävästi eurooppalaiseen tuotantoeläinten mikrobilääkepolitiikkaan. Alkuvaiheen yhdeksän maan työ oli vuonna 2014 laajentunut jo 29 Euroopan maahan. Osa maista on asettanut kunnianhimoisia kansallisia tavoitteita hallitun mikrobilääkekäytön edistämiseksi ja myös tässä työssä onnistunut. Esimerkiksi Alankomaissa kokonaiskulutus on vähentynyt 40 % vuodesta 2011, ja kriittisen tärkeiden mikrobilääkkeiden käytössä vähennys on ollut vielä suurempi. Osassa maista kulutus seuranta-aikana on sen sijaan kasvanut selvästi. Suomessa kulutus on pysynyt tasaisena.

Ensi kertaa yhteiseurooppalaisia vähennystavoitteita ESVAC-tiedon perusteella

Ihmisen lääkinnässä kriittisen tärkeiden mikrobilääkkeiden tehon säilyttämiseksi näiden lääkkeiden käytön eläimille on oltava mahdollisimman vähäistä. ESVACin tietoja hyödynnettiin tänä vuonna ensi kertaa yhteiseurooppalaisen käytön vähennystavoitteiden asettamiseen. Tavoitteilla pyritään nopeasti vähentämään kolistiinin käyttöä eläinten lääkinnässä. Taustalla on marraskuussa 2015 tiedelehdessä raportoitu uusi havainto siirtyvän mcr-1-kolistiiniresistenssigeenin löytymisestä Kiinassa ja myöhemmin myös Euroopasta. Löydösten johdosta Euroopan lääkevirasto päivitti kesällä 2016 ohjeensa kolistiinin käytöstä tuotantoeläimille ja asetti Euroopan maille tavoitteet käytön vähentämiseksi. Suomessa kolistiinia ei ole koskaan hyväksytty tuotantoeläinten lääkintään.

Lue lisää:

Eurooppalainen kulutuslukuprojekti ESVAC

EMA: Sales of veterinary antimicrobial agents in 29 EU/EEA countries in 2014

Lisätietoja antaa

  • Katariina Kivilahti-Mäntylä, eläinlääkäri, Fimea, p. 029 522 3354 (tavoitettavissa 24.10.2016)
  • Irmeli Happonen, yksikön päällikkö, Fimea, p. 029 522 3330
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi
  • Henriette Helin-Soilevaara, ylitarkastaja, Evira, p. 040 489 3352
  • Liisa Kaartinen, ylitarkastaja, Evira, p.040 554 2238
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@evira.fi