Takaisin edelliselle sivulle

Euroopan lääkeviraston arviointi Avastinista rintasyövän hoidossa

Euroopan lääkeviraston arviointi Avastinista rintasyövän hoidossa

20.12.2010

Euroopan lääkeviraston arviointi Avastinista rintasyövän hoidossa

Avastin yhdessä paklitakselin kanssa on edelleen rintasyövän hoitovaihtoehto. Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitea suosittelee, että Avastinia tulee käyttää rintasyövän hoidossa ainoastaan yhdessä paklitakselin kanssa.

Komitea on lisäksi todennut, että Avastin yhdistettynä dosetakseliin aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä, eikä yhdistelmää tulisi enää käyttää rintasyövän hoidossa. Potilaiden, joita hoidetaan tällä yhdistelmällä, tulisi ottaa yhteys hoitavaan lääkäriinsä.

Avastin on syöpälääke, jonka vaikuttava aine on bevasitsumabi. Avastinia käytetään muihin syöpälääkkeisiin yhdistettynä paksusuoli-, peräsuoli-, keuhko- munuais- ja rintasyövän hoidossa. Lääkevalmistekomitean arviointi rajoittui Avastinin käyttöön rintasyövän hoidossa, eikä päätös vaikuta lääkkeen käyttöön muissa indikaatioissa.

Avastinin uudelleenarviointi aloitettiin, kun uusi tutkimustulos osoitti, että Avastin-dosetakseliyhdistelmä saattaa lyhentää potilaiden elinaikaa. Avastinin ja dosetakselin yhdistelmähoito metastasoituneen rintasyövän hoidossa hyväksyttiin syyskuussa 2009 perustuen tutkimustuloksiin, jotka osoittivat pientä, mutta merkittävää pidentymää ajassa, jonka potilaat elivät ilman taudin etenemistä. Tuloksissa ei havaittu merkittävää vaikutusta kokonaiselinaikaan.

Uusin tutkimus osoitti, että potilaiden kokonaiselinaika saattaa jopa lyhentyä Avastin-dosetakseliyhdistelmähoidossa, ja että pidentymä taudin etenemisvapaassa elinajassa vaikuttaa pienemmältä kuin aikaisemmin todettu. Komitean johtopäätös oli, että tämän yhdistelmähoidon haitat ovat suuremmat kuin hyödyt.

Avastinin ja paklitakselin yhdistelmähoidon osalta todettiin, että hyödyt ovat edelleen haittoja suuremmat ja rintasyöpäpotilaiden taudin etenemisestä vapaa elinaika pitenee ilman haitallisia vaikutuksia kokonaiselinaikaan.

Muualla verkossa:

Tiedote EMA:n verkkosivuilla

Lisätietoja:

Jaana Kallio, koordinoiva ylilääkäri, lääkevalmistekomitean jäsen p. (09) 4733 4385

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.

Jaa tämä sivu