Sisältöjulkaisija

null Euroopan lääkevirasto: tulehduskipulääkkeiden käytölle ei uusia rajoituksia sydäntapahtumien vaaran vuoksi

Euroopan lääkevirasto: tulehduskipulääkkeiden käytölle ei uusia rajoituksia sydäntapahtumien vaaran vuoksi

19.10.2012

Euroopan lääkevirasto: tulehduskipulääkkeiden käytölle ei uusia rajoituksia sydäntapahtumien vaaran vuoksi

Euroopan lääkeviraston Lääkevalmistekomitea (CHMP) on saanut päätökseen perinteisten (ei-selektiivisten) tulehduskipulääkkeiden sydäntapahtumien vaaraa koskevan arviointinsa. Arvioidut tutkimustiedot eivät antaneet aihetta uusille rajoituksille tulehduskipulääkkeiden käyttöön.

Diklofenaakkiin liittyvä sydäntapahtumien vaara voi olla muita tulehduskipulääkkeitä suurempi. Euroopan lääkeviraston Lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC) tulee arvioimaan diklofenaakkia koskevat tiedot ja antaa sen jälkeen tarvittaessa uusia ohjeita.

Suomessa tulehduskipulääkkeistä maksettiin sairausvakuutuskorvausta yli miljoonalle henkilölle viime vuonna. Lisäksi käyttö itsehoitoon eli ilman lääkemääräystä on hyvin tavallista. Käytetyimmät lääkkeet ovat ibuprofeeni, diklofenaakki ja naprokseeni. Näistä ibuprofeenia saa myös itsehoitovalmisteena eli ilman reseptiä.

Tulehduskipulääkkeisiin voi liittyä suurentunut sydäntapahtumien vaara

CHMP on edellisen kerran vuosina 2005 ja 2006 arvioinut tulehduskipulääkkeisiin liittyvien sydäntapahtumien, ruuansulatuskanavan verenvuotojen sekä vakavien ihohaittojen vaaraa.

Silloin todettiin, että niin kutsuttuihin koksibi-tulehduskipulääkkeisiin (etorikoksibi ja selekoksibi) liittyy suurentunut vaara sairastua verisuonitapahtumiin, kuten sydäninfarktiin tai aivohalvaukseen.

Myös perinteisiin tulehduskipulääkkeisiin voi liittyä hieman suurentunut sydäninfarktin vaara varsinkin, jos käytetään suuria annoksia pitkään.

Myös suolistoon kohdistuvia haittavaikutuksia voi ilmetä

Tulehduskipulääkkeisiin liittyy suolistoverenvuodon vaara. Vaara suurenee ikääntymisen myötä. Myös tietyt sairaudet ja lääkkeet (esimerkiksi kortikosteroidit, verenohennuslääkkeet ja masennuksen hoitoon käytetyt SSRI-lääkkeet) lisäävät suolistoverenvuodon vaaraa.

Useamman kuin yhden tulehduskipulääkkeen käyttö lisää suolistoon kohdistuvien haittojen todennäköisyyttä. Kannattaa siis varmistua siitä, että käytössä ei ole useampaa tulehduskipulääkettä sisältävää valmistetta esimerkiksi lääkärin määräämänä ja itsehoitovalmisteena.

Suositukset potilaille

Tulehduskipulääkkeitä käytetään kiputilojen oireenmukaiseen hoitoon. Lääkkeiden haittavaikutusten todennäköisyyttä voidaan vähentää käyttämällä pienintä tehokasta annosta lyhyimmän mahdollisen ajan oireiden hoitamiseksi.

Tietyissä sairauksissa tarvitaan jatkuvaa hoitoa. Tällöin lääkettä määräävä lääkäri tarkistaa yhdessä potilaan kanssa lääkkeen sopivuuden pitkäaikaishoitoon.

On tärkeää noudattaa lääkepakkauksen ohjeita. Jos tulehduskipulääkkeisiin liittyvät mahdolliset haittavaikutukset huolestuttavat, niistä voi keskustella joko lääkettä määränneen lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Lue lisää:

EMA:n tiedote

EMA:n kysymyksiä ja vastauksia -dokumentti

Lisätietoa:

Annikka Kalliokoski, ylilääkäri p. (09) 4733 4531

Kirsti Villikka, ylilääkäri p. (09) 4733 4321

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.

Päivitetty 23.10.2012