Sisältöjulkaisija

null Euroopan lääkevirasto suosittelee aliskireeniä sisältäville valmisteille uusia käytön vasta-aiheita ja varoituksia

Euroopan lääkevirasto suosittelee aliskireeniä sisältäville valmisteille uusia käytön vasta-aiheita ja varoituksia

20.2.2012

Euroopan lääkevirasto suosittelee aliskireeniä sisältäville valmisteille uusia käytön vasta-aiheita ja varoituksia

Euroopan lääkevirasto (EMA) on saanut valmiiksi arvion aliskireeniä sisältävistä valmisteista. Yhteiskäyttöä angiotensiiniä konvertoivan entsyymin estäjien, ACE:n estäjien, ja angiotensiinireseptorin salpaajien kanssa ei suositella ja näiden valmisteiden yhteiskäyttö on vasta-aiheinen potilailla, joilla on diabetes tai kohtalainen tai vaikea munuaisten vajaatoimintaa.

EMA aloitti arvion, kun myyntiluvan haltija ilmoitti päätöksestään keskeyttää ALTITUDE-tutkimus ennenaikaisesti. Tutkimus keskeytettiin, kun havaittiin enemmän aivohalvauksia, munuaiskomplikaatioita, hyperkalemiaa ja hypotensiota aliskireenillä hoidetuilla potilailla lumelääkeryhmään verrattuna.

Aliskireeniä sisältävien lääkkeiden hyväksytty käyttöaihe on essentiaalisen hypertension hoito. Tämä tarkoittaa verenpainetautia, jossa erityistä syytä kohonneelle verenpaineelle ei ole olemassa.

Lääkäreiden ei tule enää määrätä aliskireenia sisältäviä valmisteita potilaille, joilla on diabetes tai kohtalainen tai vaikea munuaisten vajaatoiminta, jos näillä on samanaikaisesti käytössä ACE:n estäjä, tai angiotensiinireseptorin salpaaja. Muillekin potilaille tulee tällaisen lääkeyhdistelmän käyttöä harkita tarkasti.

Potilaiden tulee seuraavalla sovitulla vastaanottokäynnillä keskustella lääkärin kanssa verenpainelääkityksestään. Potilaat eivät saa omatoimisesti tehdä muutoksia lääkitykseen.

Lue lisää:

EMA: European Medicines Agency recommends new contraindications and warnings for aliskiren-containing medicines

Euroopan lääkevirasto aloittaa aliskireeniä sisältävien lääkkeiden arvioinnin ALTITUDE-tutkimuksen keskeyttämisen vuoksi

Lisätietoja:

Kirsti Villikka, ylilääkäri, puh. (09) 4733 4321

Hanna Leskinen, yksikön päällikkö, puh. (09) 4733 4293

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.