Sisältöjulkaisija

null Euroopan lääkevirasto selvittää reniini-angiotensiinijärjestelmään vaikuttavien lääkkeiden yhteiskäytön hyötyjä ja haittoja

Euroopan lääkevirasto selvittää reniini-angiotensiinijärjestelmään vaikuttavien lääkkeiden yhteiskäytön hyötyjä ja haittoja

17.5.2013

Euroopan lääkevirasto selvittää reniini-angiotensiinijärjestelmään vaikuttavien lääkkeiden yhteiskäytön hyötyjä ja haittoja

Euroopan lääkeviraston (EMA) on aloittanut selvityksen kohonneen verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan hoidossa yleisesti käytettyjen reniini-angiotensiinijärjestelmään (RAS) vaikuttavien valmisteiden yhteiskäytön hyödyistä ja haitoista. RAS on hormonaalinen järjestelmä, joka säätelee verenpainetta ja neste- ja suolatasapainoa. Pääasiallisesti tähän systeemiin vaikuttavia lääkkeitä kutsutaan yhteisnimellä RAS-järjestelmään vaikuttavat aineet.

Selvitys pohjautuu havaintoihin, joissa useamman eri tavalla RAS-järjestelmään vaikuttavan valmisteen yhdistelmäkäyttöön on liittynyt kohonnut riski hyperkalemiaan (korkeaan veren kaliumpitoisuuteen), verenpaineen liialliseen laskuun ja munuaisten vajaatoimintaan verrattuna tilanteeseen, jossa käytetään vain yhtä RAS-järjestelmään vaikuttavaa ainetta. Myöskään yhdistelmähoito ei näyttänyt vaikuttavan vähentävästi kokonaiskuolleisuuteen verrattuna yksittäisen valmisteen käyttöön. Näyttö asiasta pohjautuu useisiin eri julkaistuihin tutkimuksiin ja laajaan meta-analyysiin.

Lääkehoidot vaikuttavat RAS-järjestelmään pääsääntöisesti kolmella eri tavalla, ja ne jaetaan vaikutustavan mukaisesti angiotensiinireseptorin salpaajiin (ARB, tunnetaan myös nimellä ”sartaanit”), angiotensiiniä konvertoivan entsyymin estäjiin (ACE-estäjät) ja suoriin reniinin estäjiin (kuten aliskireeni).

Nyt alkava selvitys on jatkoa aiemmalle selvitykselle, jossa todettiin, että aliskireeni yhdistettynä ACE-estäjään tai ARB:hen voi lisätä riskiä sydän- ja verisuonitautitapahtumille ja munuaiskomplikaatioille. Helmikuussa 2012 Euroopan lääkevalmistekomitea (CHMP) päätti, että aliskireenin yhdistäminen ACE-estäjään tai ARB:n ei ole suositeltavaa kenelläkään ja on vasta-aiheista diabeetikoilla ja potilailla, joilla on kohtalainen tai vaikea-asteinen munuaisten vajaatoiminta. Nyt käynnistyvässä selvityksessä arvioidaan viimeisintä tutkimusnäyttöä RAS-järjestelmään vaikuttavien aineiden yhdistelmäkäytöstä kohonneen verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan hoidossa.

Lue lisää:

EMAn tiedote 17.5.2013

Lisätietoja:

Leo Niskanen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3340

Kirsti Villikka, ylilääkäri, p. 029 522 3455

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.