Sisältöjulkaisija

null Euroopan lääkevirasto selvittää GLP-1-pohjaisten tyypin 2 diabeteksen lääkehoitojen haimaan kohdistuvia riskejä

Euroopan lääkevirasto selvittää GLP-1-pohjaisten tyypin 2 diabeteksen lääkehoitojen haimaan kohdistuvia riskejä

27.3.2013

Euroopan lääkevirasto selvittää GLP-1-pohjaisten tyypin 2 diabeteksen lääkehoitojen haimaan kohdistuvia riskejä

Euroopan lääkeviraston (EMA) lääkevalmistekomitea (CHMP) ja lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC) selvittävät riippumattoman tutkimusryhmän havaintoja, joiden mukaan niin sanotuilla GLP-1-pohjaisilla lääkkeillä hoidetuilla tyypin 2 diabeetikoilla olisi lisääntynyt riski sairastua haimatulehdukseen sekä haiman tiehyeiden syövän esiasteeseen.

Tässä vaiheessa EMA ei ole tehnyt mitään johtopäätöksiä, eikä nykyisiä hoito-ohjeita ole syytä muuttaa. Lääkitystä ei pidä lopettaa omin päin, ja lääkkeitä kehotetaan käyttämään valmisteyhteenvetojen mukaisesti. Lääkeryhmän kaikkien valmisteiden valmisteyhteenvedoissa on nykyisin varoitukset haimatulehduksen mahdollisuudesta, ja valmisteiden riskinhallintaohjelmissa velvoitetaan myyntiluvan haltijaa tarkkailemaan erityisesti haimaan kohdistuvia haittatapahtumia.

GLP-1-pohjaiset lääkehoidot tehostavat ravinnon aikaansaamaa suolistohormonivastetta tehostamalla insuliinineritystä, mikä tapahtuu joko estämällä suolistohormoni GLP-1:n hajoamista (DPP-4-estäjät, inkretiinien metabolian estäjät) tai tehostamalla GLP-1:n vaikutusta suoraan (GLP-1-agonistit, inkretiinimimeetit). Näiden käyttöaihe on tyypin 2 diabetes silloin, kun kohonnutta verensokeria ei saada hallintaan ruokavaliolla, liikunnalla tai muulla diabeteslääkityksellä. Suomen markkinoilla GLP-1-valmisteita ovat eksenatidi (Byetta, Bydureon) ja liraglutidi (Victoza). DPP-4-estäjiä ovat sitagliptiini (Januvia, Janumet, Velmetia, Xelevia), saksagliptiini (Onglyza), linagliptiini (Trajenta) ja vildagliptiini (Galvus, Eucreas).

Lue lisää:

EMAn tiedote 26.03.2013

Lisätietoja:

Leo Niskanen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3340

Kirsti Villikka, ylilääkäri, p. 029 522 3455

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.