Sisältöjulkaisija

null Euroopan lääkevirasto ei näe aihetta muuttaa suosituksia kausi-influenssarokotteiden käytöstä

Euroopan lääkevirasto ei näe aihetta muuttaa suosituksia kausi-influenssarokotteiden käytöstä

22.10.2012

Euroopan lääkevirasto ei näe aihetta muuttaa suosituksia kausi-influenssarokotteiden käytöstä

Euroopan lääkeviraston (EMA) Lääkevalmistekomitea (CHMP) on arvioinut Suomen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) tehtyä tutkimusta, jossa selvitettiin Pandemrix-rokotuksen saaneiden henkilöiden immuunivastetta rokotteelle.

THL on antanut suosituksen, jonka mukaan Suomen kansallisessa rokoteohjelmassa Fluarix-nimistä kausi-influenssarokotetta ei anneta alle 65-vuotiaille henkilöille. Suositus perustuu edellä mainitun tutkimuksen perusteella syntyneeseen epäilyyn, että aikaisemmin Pandemrix-rokotetta saaneilla henkilöillä Fluarix saattaisi johtaa mahdollisen aikaisemmin syntyneen haitallisen immuunivasteen voimistumiseen.

CHMP:n mukaan tutkimusraportti sisältää alustavia tuloksia, jotka eivät ole riittäviä johtopäätösten tekemiseen Pandemrix-rokotteen ja narkolepsian välisen yhteyden syistä. CHMP:n mielestä tutkimustulokset eivät tuo uutta turvallisuustietoa Pandemrixista tai muista rokotteista. Esitetty tutkimustieto ei siten anna aihetta muuttaa rokotteiden, mukaan luettuna kausi-influenssarokotteet, käyttösuosituksia. Lääkevalvontaviranomaiset EU:ssa, Suomessa Fimea, eivät käynnistä tutkimusraportin johdosta toimenpiteitä rokotteiden myyntilupaehtojen tiukentamiseksi.

CHMP pitää toivottavana, että tutkijat jatkavat ponnisteluitaan narkolepsian puhkeamiseen liittyvän biologisen mekanismin selvittämiseksi. CHMP on valmis arvioimaan THL:n ja muiden tutkimuslaitosten uusia tutkimustuloksia tutkimuksen edetessä. CHMP kehottaa lisäksi Pandemrixin myyntiluvan haltijaa ottamaan THL:n tulokset huomioon tutkimuksissaan rokotteen ja narkolepsian välisestä yhteydestä. EMA kiittää THL:n tutkimusryhmää tutkimustulosten nopeasta raportoinnista EU:n lääkevalvontaviranomaisille.

Lue lisää:

Euroopan lääkeviraston lehdistötiedote 19.10.2012

THL:n verkkosivut

Kysymyksiä ja vastauksia

Lisätietoja rokottamisesta

Lisätietoja:

Pekka Kurki, tutkimusprofessori, p. (09) 4733 4225

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.