Takaisin edelliselle sivulle

Euroopan lääkemarkkinat eivät toimi hyvin pienillä lääkemarkkinoilla

Euroopan lääkemarkkinat eivät toimi hyvin pienillä lääkemarkkinoilla

1.2.2008

Euroopan lääkemarkkinat eivät toimi hyvin pienillä lääkemarkkinoilla

Euroopan lääkevirastojen päälliköiden (HMA) verkkosivuilla on julkaistu raportti ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden saatavuudesta, erityisesti pienillä lääkemarkkinoilla. Saatavuusongelmia esiintyy kaikenlaisten lääkkeiden kohdalla myyntilupamenettelystä riippumatta. Osa saatavuusongelmista voi johtaa vakaviin ongelmiin potilaiden hoidossa. Myös Suomessa on koettu lääkkeiden saatavuusongelmia, joihin on haettu ratkaisua mm. erityislupakäytännön avulla.

Raportin mukaan saatavuusongelmien tärkein selittävä tekijä on kansallisen lääkemarkkinan koko ja lääketeollisuuden haluttomuus investoida kansallisiin lääkepakkauksiin ja lääkeinformaatioon. Muina syinä mainitaan myös hintaerot ja rinnakkaistuontiin ja -vientiin liittyvät näkökohdat.

Raportissa kuvataan esimerkkejä kansallisten lääkeviranomaisten keinoista lieventää ongelmia.

Raportin valossa näyttää siltä, että EU:n lääkelainsäädäntö ei ota riittävästi huomioon pienten lääkemarkkinoiden erityistilannetta. Lääketeollisuus voi vapaasti päättää, mille kansallisille markkinoille lääkevalmiste tuodaan.

Raportti on saatettu Euroopan komission tietoon. Nähtäväksi jää, esitetäänkö ongelmiin uusia ratkaisuja tulevissa komission ehdotuksissa.

Lue lisää: Euroopan lääkevirastojen verkoston verkkosivuilta http://www.hma.eu/221.html

Lisätietoja antaa tarvittaessa:

Jaostopäällikkö Marjo-Riitta Helle, puh. (09) 4733 4239

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

Jaa tämä sivu