Sisältöjulkaisija

null Euroopan farmakopean asiantuntija- ja työryhmiin haetaan uusia jäseniä

Euroopan farmakopean asiantuntija- ja työryhmiin haetaan uusia jäseniä

29.8.2013

Euroopan farmakopean asiantuntija- ja työryhmiin haetaan uusia jäseniä

Euroopan farmakopean (Ph.Eur.) asiantuntija- ja työryhmien menossa oleva kolmen vuoden toimikausi on päättymässä. Työryhmien uudet jäsenet nimetään syksyn 2013 aikana.

Osa työryhmäjäsenyyksistä voidaan täyttää myös sidosryhmien (lääketeollisuus, apteekit, yliopistot) edustajilla, mikäli ehdokkailla on tarvittavaa asiantuntemusta. Oheisessa tiedostossa on lueteltu ryhmät, joihin sidosryhmien edustajilla on mahdollisuus ilmoittautua ehdokkaiksi. Näissä ryhmissä ei ole Suomen edustajaa. Ilmoittautumisaika ehdokkaaksi päättyy 15. syyskuuta 2013.

Euroopan farmakopea ja farmakopeatoiminta

Euroopan farmakopea on Euroopan neuvoston julkaisema normikokoelma, joka sisältää sitovat laatuvaatimukset lääkeaineille, apuaineille ja lääkevalmisteille. Valmistelutyötä koordinoi Strasbourgissa sijaitseva Euroopan neuvoston lääkkeiden laatuasioista vastaava yksikkö, (EDQM, European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare), joka on läheisesti vuoropuhelussa Euroopan unionin, Euroopan lääkevalvontaviraston ja kansallisten lääkevalvontaviranomaisten kanssa.

Farmakopeatoiminnalla pyritään edistämään kansanterveyttä, helpottamaan lääkkeiden vapaata liikkuvuutta Euroopassa, varmistamaan Euroopasta vietyjen ja sinne tuotujen lääkkeiden laatu sekä tuottamaan tarkoituksenmukaisia tekstejä sidosryhmien tarpeisiin.

Euroopan farmakopean monografioiden ja ohjeiden varsinainen valmistelutyö tehdään farmakopeakomission nimittämissä asiantuntija- ja työryhmissä sekä jäsenmaiden laboratorioissa.

Suomi on ollut farmakopeatyössä mukana jo lähes neljä vuosikymmentä, ja toimii siinä edelleen aktiivisesti sidosryhmien intressit ja Fimean strategiset painopistealueet huomioiden.

Ehdokkaaksi ilmoittautuminen

Tehtävästä kiinnostuneelta henkilöltä edellytämme seuraavaa:

  • tarvittavaa asiantuntemusta (vaatimukset vaihtelevat ryhmittäin)
  • riittävää motivaatiota ja aktiivisuutta osallistua PhEur -asiantuntijatyöhön
  • mahdollisuutta osallistua muutamia kertoja vuodessa paikan päällä Strasbourgissa pidettäviin kokouksiin (Työstä ei makseta palkkiota eikä Fimea maksa osallistumisesta aiheutuvia kuluja.)
  • laboratoriotestausvalmiutta (edellytys tietyissä ryhmissä)
  • kykyä työskennellä itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä
  • hyvää englannin kielen taitoa (ranskan kielen taito on etu)

Lisäksi toivottavaa on:

  • kyky löytää ratkaisumalleja ongelmatilanteisiin
  • diplomaattinen ja rakentava asenne eri jäsenmaiden edustajia kohtaan

Ehdokkaaksi ilmoittautuminen ei ole vielä tae valinnasta. Suomen jäsenehdokaslistan laatii Fimean farmakopeatoiminnasta vastaava erikoistutkija. Virallisesti jäsenet nimetään farmakopeakomission seuraavassa kokouksessa marraskuussa 2013.

Lue lisää:

Ryhmät, joissa Suomella ei ole edustusta ja joihin sidosryhmien edustajilla on mahdollisuus ilmoittautua ehdokkaiksi. (pdf)

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:

Jos mielenkiintosi heräsi ja haluat lisätietoja tietyn ryhmän asiantuntijavaatimuksista, ota yhteyttä.

Jos haluat ilmoittautua ehdokkaaksi, kerro mistä ryhmästä olet kiinnostunut, vastaa lyhyesti yllä mainittuihin tehtävän hoitoon liittyviin edellytyksiin ja lähetä ajan tasalla oleva ansioluettelo.

Yhteydenotot ainoastaan sähköpostitse: FIMEAPHARMACOPOEIA@fimea.fi

Ehdokkaaksi ilmoittautumisaika päättyy 15.9.2013