Sisältöjulkaisija

null Euroopan farmakopean 9. painos on voimassa 1.1. alkaen

Euroopan farmakopean 9. painos on voimassa 1.1. alkaen

30.12.2016

Euroopan farmakopean yhdeksäs painos (European Pharmacopoeia 9th Edition – Volume 1, 2 and 3) sekä sen Internet- ja USB-tikku-versiot ovat voimassa 1.1.2017 alkaen.

9. painos sisältää:

  • 4 uutta yleistekstiä, joista yksi “Raw materials of biological origin for the production of cell-based and gene therapy medicinal products (5.2.12) käsittelee solu- ja geeniterapiatuotteiden valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden laatuvaatimuksia.
  • 27 uutta monografiaa: näistä kaksi, Aprepitantti ja teriparatidi, ovat valmisteltu P4 ja P4BIO asiantuntijaryhmissä (aineet, joilla on joko yksi valmistaja ja/tai ovat vielä patenttisuojan alla)
  • 847 päivitettyä monografiaa, sisältäen mm. päivityksiä liittyen 3R-politiikkaan, raskasmetallitestien poistoon ja ”anhydraatti”-osien poistoon monografianimistä.
  • 5 päivitettyä yleiskappaletta/-tekstiä

9. painoksen sisällysluettelo tehdyistä muutoksista ja kommentit päivitetyistä ja korjatuista teksteistä löytyvät pdf-tiedostoina Pharmeuropa Online -palvelusta (katso linkit alla: Lue lisää -> 9. painos).

Kansallinen farmakopea-aineisto

Kansallisen farmakopea-aineiston Luettelo voimassa olevista monografioista on päivitetty Euroopan farmakopean 9. painoksen edellyttämin lisäyksin ja muutoksin. Luetteloon 1.1.2017 lisätyt uudet ja korjatut/muutetut monografianimet (kieliversioineen) ovat nähtävissä myös erillisestä pdf-tiedostosta (ks. lue lisää -> kansallinen aineisto).

Kansallisen farmakopea-aineiston luettelot/taulukot päivitetään tarvittaessa. Voimaanastumispäivämäärä selviää kunkin taulukon/luettelon etusivulta.

Kansallisen farmakopea-aineiston standarditermilistan ylläpidosta on luovuttu 1.1.2016 alkaen. Hyväksytyt standarditermit määritelmineen ja käännöksineen löytyvät EDQM:n ylläpitämästä online Standard Terms -tietokannasta, joka on kaikille käyttäjilleen rekisteröitymisen jälkeen avoin ja ilmainen (lue lisää: ks. linkki alla).

Lue lisää:

9. painos:

Sisällysluettelo

Päivitetyt ja korjatut tekstit (kommentit)

Pharmeuropa Online
Knowledge database
 

Kansallinen aineisto:

Euroopan farmakopea
Kansallinen farmakopea-aineisto

Luettelo voimassa olevista monografioista – 1.1.2017 tehdyt muutokset/lisäykset (pdf)

Standarditermilista poistuu Fimean verkkosivujen kansallisesta farmakopea-aineistosta 1.1.2016 alkaen

Euroopan farmakopean, täydennysosien sekä online- ja USB-tikku -versioiden tilaukset:

EDQM Publications

Lisätietoja antaa

  • Piia Salo, erikoistutkija, p. 029 522 3433
  • Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö, p. 029 522 3320
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.