Sisältöjulkaisija

null Euroopan farmakopean 8. painoksen neljäs täydennysosa on voimassa

Euroopan farmakopean 8. painoksen neljäs täydennysosa on voimassa

1.4.2015

Euroopan farmakopean kahdeksannen painoksen neljäs täydennysosa (Supplement 8.4) sekä sen Internet- ja USB-tikku-versiot tulevat voimaan 1.4.2015.

Täydennysosassa 8.4 on yksi uusi yleisteksti ja 8 uutta monografiaa. Päivitettyjä yleistekstejä on 12 ja monografioita 37. Euroopan farmakopeasta poistuu yksi monografia (lakritsi, standardoitu etanolinesteuute). Täydennysosan 8.4 sisällysluettelo ja kommentit päivitetyistä ja korjatuista teksteistä löytyvät Pharmeuropa Online -palvelusta (katso linkit alla).

Kansallinen farmakopea-aineisto

Kansallisen farmakopea-aineiston Luettelo voimassa olevista monografioista on päivitetty Euroopan farmakopean täydennysosan 8.4 edellyttämin lisäyksin ja muutoksin. Homeopaattisten valmisteiden suomen- ja ruotsinkielisiin monografianimiin on tehty systemaattisia muutoksia. Lisäksi Homeopaattisten valmisteiden nimet on eriytetty ja koottu omaksi kokonaisuudekseen monografianimiluettelon loppuun. Luettelossa homeopaattisille valmisteille annetaan englannin-, latinan-, ruotsin- ja suomenkieliset nimet sekä epävirallinen yleisnimi suomeksi ja ruotsiksi.

Lääkemuotomonografiat -taulukon johdantotekstissä on nyt korostettu sitä, että lääkemuodot ja niiden määritelmät on esitetty taulukossa vain lyhyesti, ja että ne esitetään kokonaisuudessaan Euroopan farmakopean kappaleessa Dosage forms.

Standard Terms -luetteloon on lisätty kolme uutta termiä: intravesical suspension, solution for bee-hive strip ja solution for injection in administration system.

Lue lisää:

Täydennysosa 8.4:

Sisällysluettelo

Päivitetyt ja korjatut tekstit (kommentit)

Pharmeuropa Online

Knowledge database

Kansallinen aineisto:

Euroopan farmakopea

Kansallinen farmakopea-aineisto

Euroopan farmakopean, täydennysosien sekä online- ja USB-tikku-versioiden tilaukset:

EDQM Publications

Lisätietoja:

Piia Salo, erikoistutkija, p. 029 522 3433

Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö, p. 029 522 3320

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.