Sisältöjulkaisija

null Euroopan farmakopean 7. painoksen kuudes täydennysosa on voimassa

Euroopan farmakopean 7. painoksen kuudes täydennysosa on voimassa

2.1.2013

Euroopan farmakopean 7. painoksen kuudes täydennysosa on voimassa

Euroopan farmakopean seitsemännen painoksen kuudes täydennysosa (Supplement 7.6) sekä sen Internet- ja USB-tikku-versiot tulevat voimaan 1.1.2013. Kansallisen farmakopea-aineiston Luettelo voimassa olevista monografioista ja Farmaseuttis-tekniset testit -luettelo on päivitetty Euroopan farmakopean täydennysosan 7.6 edellyttämin lisäyksin ja muutoksin. Standard Terms -luetteloon on lisätty tai päivitetty uusia termejä.

Täydennysosassa 7.6 on 2 uutta yleistekstiä ja 16 uutta monografiaa, joista viisi, lopinaviiri, nevirapiinihemihydraatti, pioglitatsonihydrokloridi, rivastigmiini ja sildenafiilisitraatti, on valmisteltu patenttisuojatuille aineille tarkoitetulla menettelyllä. Päivitettyjä yleistekstejä on kuusi ja monografioita 77. Euroopan farmakopeasta poistuu yksi monografia, protamiinihydrokloridi. Täydennysosan 7.6 sisällysluettelo ja kommentit päivitetyistä ja korjatuista teksteistä löytyvät Pharmeuropa Online -palvelusta.

Lue lisää:

Täydennysosa 7.6:

Sisällysluettelo

Päivitetyt ja korjatut tekstit (kommentit)

Pharmeuropa Online

Knowledge database

Kansallinen aineisto:

Euroopan farmakopea

Kansallinen farmakopea-aineisto

Euroopan farmakopean, sen täydennysosien sekä Internet- ja USB-tikku-versioiden tilaukset:

EDQM Publications

Lisätietoja:

Piia Salo, erikoistutkija, p. 029 522 3433

Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö, p. 029 522 3320

Eija Pelkonen, Lääkealan toimijoiden valvonta -prosessin johtaja,

p. 029 522 3210

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.