Sisältöjulkaisija

null Euroopan farmakopean 7. painoksen kolmas täydennysosa on voimassa

Euroopan farmakopean 7. painoksen kolmas täydennysosa on voimassa

2.1.2012

Euroopan farmakopean 7. painoksen kolmas täydennysosa on voimassa

Euroopan farmakopean seitsemännen painoksen kolmas täydennysosa (Supplement 7.3) sekä sen Internet- ja USB-tikku-versiot tulevat voimaan 1.1.2012. Kansallisen farmakopea-aineiston Luettelo voimassa olevista monografioista, Lääkemuotomonografiat-taulukko ja Farmaseuttis-tekniset testit -taulukko on päivitetty Euroopan farmakopean täydennysosan 7.3 edellyttämin lisäyksin ja muutoksin. Standard Terms -luetteloon on lisätty uusia termejä.

Täydennysosassa 7.3 on julkaistu uusi menetelmä alkyylisulfonihappoestereiden määrittämiseksi vaikuttavista aineista ja uusi farmaseuttistekninen menettely sumutelääkevalmisteiden karakterisointia varten. Uusia monografioita on 19, joista viisi, kandesartaanisileksetiili, fulvestrantti, montelukastinatrium, ritsatriptaanibentsoaatti ja vorikonatsoli, on valmisteltu patenttisuojatuille aineille tarkoitetulla menettelyllä. Päivitettyjä yleistekstejä on kolme ja monografioita 61.

Euroopan farmakopea sisältää sitovat laatuvaatimukset lääkeaineille, apuaineille ja lääkevalmisteille. Farmakopeaa tarvitsevat toiminnassaan lääketeollisuus, lääketukkukaupat, apteekit ja lääkevalvontaviranomaiset. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea toimii Suomessa kansallisena farmakopeaviranomaisena.

Euroopan farmakopeaa, sen täydennysosia sekä internet- ja USB-tikku-versioita voi tilata EDQM Publicationsin kautta.

Lue lisää:

Kansallinen aineisto:

Euroopan farmakopea

Kansallinen farmakopea-aineisto

Täydennysosan 7.3 päivitetyt ja korjatut tekstit:

Knowledge database sekä Pharmeuropa-lehti 23.3.

Lisätietoja:

Kaarina Sinivuo, erikoistutkija, p. (09) 4733 4307

Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö p. (09) 4733 4239

Eija Pelkonen, johtaja, p. (09) 4733 4210

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.