Takaisin edelliselle sivulle

Euroopan farmakopean 7. painoksen ensimmäinen täydennysosa on voimassa

Euroopan farmakopean 7. painoksen ensimmäinen täydennysosa on voimassa

1.4.2011

Euroopan farmakopean 7. painoksen ensimmäinen täydennysosa on voimassa

Euroopan farmakopean seitsemännen painoksen ensimmäinen täydennysosa (Supplement 7.1) sekä sen Internet- ja USB-tikku-versiot tulevat voimaan 1.4.2011. Kansallisen farmakopea-aineiston luettelo voimassa olevista monografioista ja lääkemuotomonografiat-taulukko on päivitetty Euroopan farmakopean täydennysosan 7.1 edellyttämin lisäyksin ja muutoksin. Standard Terms -luetteloon on lisätty uusia termejä.Täydennysosassa 7.1 on julkaistu uusi menetelmä haitallisten alkyylisulfonihappoestereiden määrittämiseksi metaanisulfonihaposta. Uusia monografioita on yhdeksän, joista kolme, Atorvastatiinikalsiumtrihydraatti, Klopidogreelivetysulfaatti ja Oseltamiviirifosfaatti, on valmisteltu patenttisuojatuille aineille tarkoitetulla menettelyllä. Päivitettyjä yleisiä tekstejä on neljä ja monografioita 34. Farmakopeoiden (Ph. Eur., JP ja USP) keskinäiseen harmonisointiin liittyen uusia tietoja tiettyjen testausmenetelmien yhdenvertaisuudesta on lisätty kappaleeseen 5.8. (Pharmcopoeial harmonisation).

Lue lisää:

Kansallinen aineisto:

Euroopan farmakopea

Kansallinen farmakopea-aineistoTäydennysosan 7.1 päivitetyt ja korjatut tekstit:

Knowledge database tai Pharmeuropa-lehti 22.4.

Lisätietoja:

Kaarina Sinivuo, erikoistutkija, p. (09) 4733 4307

Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö p. (09) 4733 4239

Eija Pelkonen, johtaja, p. (09) 4733 4210Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.Euroopan farmakopea sisältää sitovat laatuvaatimukset lääkeaineille, apuaineille ja lääkevalmisteille. Farmakopeaa tarvitsevat toiminnassaan lääketeollisuus, lääketukkukaupat, apteekit ja lääkevalvontaviranomaiset. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea toimii Suomessa kansallisena farmakopeaviranomaisena.Euroopan farmakopeaa, sen täydennysosia sekä internet- ja USB-tikku-versioita voi tilata EDQM Publicationsin kautta, ks. www.edqm.eu.

Jaa tämä sivu