Sisältöjulkaisija

null EU:n lääkevalvontaverkoston prekliiniset arvioijat kokoontuivat Helsingissä

EU:n lääkevalvontaverkoston prekliiniset arvioijat kokoontuivat Helsingissä

26.9.2012

EU:n lääkevalvontaverkoston prekliiniset arvioijat kokoontuivat Helsingissä

Suomi isännöi Euroopan lääkeviraston (EMA) Safety Working Partyn (SWP) ja EU:n lääkevalvontaviranomaisten prekliinisten arvioijien kokousta tänä vuonna Helsingissä 10.−11.9. Kokous järjestetään joka toinen vuosi kunkin EU-jäsenmaan vastatessa vuorollaan sen järjestelyistä.

Kokouksessa käsiteltiin erityisesti lääkekehityksessä käytettävään prediktiiviseen toksikologiaan, mallinnukseen ja simulaatioihin liittyviä kysymyksiä, joita alalla kehitetään voimakkaasti eläinkokeiden vaihtoehtona.

Ensimmäiseen kokouspäivään kutsuttiin mukaan myös Euroopan lääkeviraston työryhmän Safety Working Partyn (SWP) ulkopuolisia henkilöitä lääketeollisuuden ja akateemisen tutkimuksen puolelta.

SWP on Euroopan lääkeviraston (EMA) nonkliinisistä asioista vastaava ja lääkevalmistekomitealle (CHMP) raportoiva työryhmä. SWP arvioi ja neuvoo nonkliinisissä turvallisuuskysymyksissä sekä antaa niihin liittyviä suosituksia ja ohjeistoja.

Lue lisää:

EMA: Safety Working Party

Lisätietoja:

Tiina Palomäki, erikoistutkija, p. (09) 4733 4330

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.