Sisältöjulkaisija

null Erityisluvallisista lääkkeistä uutta valmistetietoa

Erityisluvallisista lääkkeistä uutta valmistetietoa

20.11.2009

Erityisluvallisista lääkkeistä uutta valmistetietoa

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea julkaisee erityisluvalla kulutukseen luovutettavista lääkevalmisteista uutta valmistekohtaista tietoa lähinnä avohoidossa käytettävistä erityisluvan vaativista lääkevalmisteista. Määräaikaisen erityisluvan omaavien valmisteiden tuotetiedot on myös päivitetty.

Lääkevalmiste on erityisluvallinen, kun se ei ole Suomessa myyntiluvallisena kaupan. Myyntiluvan myöntämisen jälkeen lääkevalmisteen kulutukseen luovuttaminen vaatii Fimean myöntämän erityisluvan niin kauan, kunnes lääkevalmisteen kauppaantuloilmoitus on tehty Fimealle.

Fimea voi päättää määräaikaisen erityisluvan myöntämisestä lääkevalmisteelle. Lääkevalmisteita voidaan luovuttaa kulutukseen ilman Fimean myöntämää erityislupaa, jos määrääminen ja toimittaminen tapahtuu määräaikaisen luvan ehdon mukaisesti.

Lue lisää:

Tietoa erityisluvan hakemisesta

- Erityislupahakemus (ihmisten lääkkeet) (dot)

Luettelo erityisluvallisten lääkevalmisteiden tuotetiedoista (pdf)

Tietoa määräaikaisista erityisluvista

Luettelo määräaikaisista erityislupavalmisteista (1.9.2009) (pdf)

Luettelo määräaikaisten erityislupavalmisteiden valmistetiedoista (pdf)

Lisätietoja:

Anja Koivunen, ylifarmaseutti, puh. (09) 4733 4318

etunimi.sukunimi@fimea.fi