Takaisin edelliselle sivulle

Erikoistutkijan virka

Erikoistutkijan virka

24.10.2007

Erikoistutkijan virka

Myyntilupaosastossa on tullut haettavaksi

bioekvivalenssitutkimustehtäviinErikoistutkijan määräaikainen (2 vuotta) virkasuhde

Erikoistutkijan tehtävänä on arvioida rinnakkaislääkkeiden myyntilupahakemuksiin liittyviä bioekvivalenssitutkimuksia ja tarkastaa ehdotetut valmisteyhteenveto ja pakkausseloste. Lisäksi erikoistutkijalta edellytetään valmiuksia rinnakkaislääkkeiden farmaseuttis-kemiallisen ja biologisen dokumentaation arviointiin osana myyntilupamenettelyiden hakemusprosesseja.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

  • virkaan soveltuvaa farmaseuttista ja/tai muuta luonnontieteellistä ylempää korkeakoulututkintoa
  • perehtyneisyyttä farmakologiaan, erityisesti farmakokinetiikkaan
  • halukkuutta osallistua prosessimaisesti organisoituun työskentelytapaan moniammatillisessa asiantuntijatyöyhteisössä
  • halukkuutta toimintojen ja toimintatapojen kehittämiseen
  • valmiutta kansainväliseen toimintaan

Tieteellinen jatkokoulutus ja kokemus kliinisistä lääketutkimuksista katsotaan hakijalle eduksi.

Erikoistutkijan virka on sijoitettu vaativuusluokkaan 10-11, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 3394,66 – 3910,17 euroa/kk. Virassa maksetaan lisäksi henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 40 % vaativuuden mukaisesta palkasta.

Lisätietoja virasta antaa tarvittaessa jaostopäällikkö

Marjo-Riitta Helle, p. (09) 4733 4239, sp. marjo-riitta.helle@laakelaitos.fi

Hakemukset, joita ei palauteta, pyydetään toimittamaan Lääkelaitoksen kirjaamoon viimeistään maanantaina 12.11.2007 klo 16.15 osoitteella Mannerheimintie 103b, PL 55, 00301 Helsinki tai kirjaamo@laakelaitos.fi

 

Jaa tämä sivu