Takaisin edelliselle sivulle

Erikoistutkijan virka

Erikoistutkijan virka

27.12.2007

Erikoistutkijan virka

Valvontaosastossa on tullut haettavaksi:

erikoistutkijan virka

(laboratorioyksikkö)

Lääkelaitoksen laboratorio kuuluu Euroopan virallisten lääkkeiden laaduntarkastuslaboratorioiden verkostoon ja sillä on SFS-EN ISO/IEC 17025 standardin mukainen laatujärjestelmä.

Laboratorioyksikköön sijoitetun viran tehtäviin kuuluvat markkinoilla olevien lääkkeiden laadunvalvonnan laboratoriotehtävät, näihin liittyvä toiminta Euroopan lääkkeiden laaduntarkastuslaboratorioiden verkostossa sekä laboratorion analyyttisten valmiuksien kehittäminen.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

  • ylempää korkeakoulututkintoa ja mielellään myös tieteellistä jatkokoulutusta esim. farmasian, biokemian tai kemian alalta;
  • kokonaisvaltaista näkemystä lääkkeiden laadunvalvontatyöstä;
  • käytännön kokemusta analytiikasta, erityisesti biologisten aineiden/proteiinien analytiikasta ja/tai soluviljelytekniikoista
  • laboratoriotoiminnan laatujärjestelmien tuntemusta; 
  • yhteistyökykyä, halukkuutta toimintojen aktiiviseen kehittämiseen ja valmiutta kansainväliseen toimintaan.

Lisätietoja virasta antaa osastopäällikkö, professori Jussi Holmalahti p. (09) 4733 4221 ja laboratoriopäällikkö Tom Wikberg, p. (09) 4733 4306.

Tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusluokan 9-10 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 3031,20 - 3394,66 euroa/kk. Lisäksi viroissa maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 40% tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hakemukset, joita ei palauteta, pyydetään toimittamaan Lääkelaitoksen kirjaamoon 28.1.2008 klo 16.15 mennessä osoitteella Mannerheimintie 103b, PL 55, 00301 Helsinki tai kirjaamo@laakelaitos.fi.

 

Jaa tämä sivu