Sisältöjulkaisija

null Eräitä allergisten reaktioiden hoidossa käytettäviä metyyliprednisoloni-valmisteita arvioidaan

Eräitä allergisten reaktioiden hoidossa käytettäviä metyyliprednisoloni-valmisteita arvioidaan

5.12.2016

Euroopan lääkeviraston (EMA) lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC) on aloittanut selvityksen eräistä injektoitavista metyyliprednisolonia sisältävistä valmisteista, joita käytetään vakavien allergisten reaktioiden hoitoon. Nyt arvioitavissa valmisteissa on apuaineena laktoosia, joka saattaa sisältää pieniä määriä maitoproteiinia. Tämä voi aiheuttaa allergisia reaktioita maitoproteiinille allergisille henkilöille.

Selvitys aloitettiin, koska tietoon tuli tapauksia, joissa näillä valmisteilla allergisia akuutteja reaktioita hoidettaessa maitoproteiinille allergisilla potilailla tilanne vain paheni. Mahdollista lääkkeen sisältämän maitoproteiinin aiheuttamaa allergista reaktiota ei osattu huomioida, koska tilanteen pahenemisen ajateltiin johtuvan alkuperäisen reaktion pahenemisesta.

PRAC arvioi saatavilla olevan tiedon näiden lääkkeiden apuaineena olevan maitoproteiinia sisältävän laktoosin ja sen aiheuttamien allergisten reaktioiden riskin suhteen ja tulee arvionsa perustella antamaan suosituksen mahdollisista tarvittavista toimista riskien pienentämiseksi.

Maitoproteiiniallergia on harvinainen. Sitä on 0,2–5 %:lla väestöstä, eikä sitä pidä sekoittaa laktoosi-intoleranssiin.

Lue lisää:

Lisätietoa arvioinnista   

Lisätietoja antaa

  • Kirsti Villikka, ylilääkäri, p. 029 522 3455
  • Kimmo Jaakkola, ylilääkäri, p. 029 522 3336