Sisältöjulkaisija

null EpiPen Jr. (150 mikrog) -adrenaliinikynien saatavuudessa tilapäinen katkos

EpiPen Jr. (150 mikrog) -adrenaliinikynien saatavuudessa tilapäinen katkos

17.6.2014

Myyntiluvan haltijan Meda Oy:n edustaja on ilmoittanut, että esitäytettyjen EpiPen Jr -adrenaliinikynien saatavuudessa on tilapäinen katkos, jonka odotetaan jatkuvaan heinäkuun loppuun saakka.

EpiPen Jr. -valmistetta käytetään 15–30-kiloisille lapsille äkillisen ja voimakkaan yliherkkyysreaktion hoitoon hätätilanteessa. Tällaisia reaktioita voivat aiheuttaa muun muassa mehiläiset ja eräät muut hyönteiset, ruokaaineet tai lääkkeet.

Myyntiluvan haltijan edustaja on tiedottanut lääkäreitä ja muita terveydenhuollon ammattilaisia valmisteen saatavuuskatkoksesta tarkemmin.

EpiPen Jr. -valmistetta käyttäviä neuvotaan ottamaan tarvittaessa yhteyttä hoitavaan lääkäriin ja apteekkiin korvaavan erityisluvallisen lääkevalmisteen selvittämiseksi valmisteen saatavuuskatkon aikana.

Lisätietoja saatavuuskatkosta voi tiedustella myyntiluvanhaltijan edustajalta: Meda Oy, Leena Peltonen, p. 020 720 9561.

Lisätietoja:

Anna von Bonsdorff-Nikander, yliproviisori, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, p. 029 522 3254

Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, p. 029 522 3220

Anja Koivunen (erityisluvat), ylifarmaseutti, Lääketurva- ja informaatio -yksikkö p. 029 522 3356

Leo Niskanen, yksikön päällikkö, Lääketurva- ja informaatio -yksikkö, p. 029 522 3340

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.