Takaisin edelliselle sivulle

Epäeettistä rekrytointia kliinisiin lääketutkimuksiin

Epäeettistä rekrytointia kliinisiin lääketutkimuksiin

3.1.2007

Epäeettistä rekrytointia kliinisiin lääketutkimuksiin

Terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat saattaneet Lääkelaitoksen tietoon kliinisiin lääketutkimuksiin liittyviä kyseenalaisia rekrytointikäytäntöjä.

On ilmennyt, että potilaan tutkimukseen lähettävälle hoitajalle on tarjottu 100 €:n palkkiota jokaisesta potilaasta, joka allekirjoittaa tietoisen suostumuksen osallistumisestaan kliiniseen lääketutkimukseen. Maksun on ilmoitettu jakautuvan siten, että 30 euroa maksetaan jokaisesta lähetetystä potilaasta ja jos potilas allekirjoittaa tietoisen suostumuksen, palkkio lähettäjälle nousee 100 euroon. Lääkelaitos katsoo, että tällainen käytäntö vaarantaa potilaalta saatavan suostumuksen riippumattomuuden. Lisäksi Lääkelaitos pitää tarjottua palkkiota huomattavana.

Lääkelaitos on pyytänyt lääkeyritykseltä selvitystä kyseenalaiseen tutkimuspotilaiden rekrytointikäytäntöön. Vastineessaan yritys on ilmoittanut, että lopullista päätöstä asiassa ei ole tehty. Lääkeyritys toteaa vastineessaan, että tarkoituksena on ollut korvata hoitajan käyttämä aika niin huolellisesti tehtyyn seulontaan, että potilas täyttää tutkimuksen mukaanottokriteerit riippumatta siitä, suostuuko potilas tutkimukseen tai ei.

Lääkelaitos on pyytänyt asiassa myös kyseisen sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan lausunnon. Eettinen toimikunta on päätöksessään ilmoittanut, ettei kuvatun kaltainen rekrytointikäytäntö ole hyväksyttävä. Asian periaatteellisen merkittävyyden vuoksi Lääkelaitos on katsonut tarpeelliseksi saattaa asian kaikkien toimijoiden tietoon.

Lisätietoja antavat:

professori Jussi Holmalahti, osastopäällikkö, p. (09) 4733 4221

jaostopäällikkö Ali Bardy, p. (09) 4733 4324

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

 

Jaa tämä sivu