Sisältöjulkaisija

null Ensimmäiset mittarit ihmisten ja eläinten mikrobilääkkeiden käytön ja resistenssin seurannalle on julkaistu

Ensimmäiset mittarit ihmisten ja eläinten mikrobilääkkeiden käytön ja resistenssin seurannalle on julkaistu

7.11.2017

Euroopan tartuntatautivirasto ECDC, ruokaturvallisuusvirasto EFSA ja lääkevirasto EMA ovat julkaisseet ensimmäiset mittarit (indikaattorit), joilla jäsenmaat voivat arvioida mikrobilääkeresistenssin torjuntaan käytettyjen toimenpiteiden onnistumista.

Mittarit perustuvat jäsenmaiden jo mikrobilääkkeiden käytöstä ja resistenssistä keräämiin tietoihin ja kattavat neljä osa-aluetta:

  • mikrobilääkkeiden kulutus ihmisille ja eläimille
  • resistenssin esiintyminen ihmisistä ja eläimistä eristetyissä bakteereissa.

Eläinten mikrobilääkekulutuksen ensisijainen mittari on tuotantoeläinten määrään suhteutettu mikrobilääkkeiden kokonaismyynti. Toissijaiset eläinten lääkekulutuksen mittarit keskittyvät tiettyihin ihmisten lääkinnässä kriittisen tärkeisiin mikrobilääkkeisiin (3. ja 4. polven kefalosporiinit, kinolonit ja polymyksiinit).

Vaikka mittarit eivät kata kaikkia mikrobilääkekulutukseen ja -resistenssiin liittyviä yksityiskohtia, ne antavat hyvän yleiskuvan jäsenvaltion mikrobilääkekäytön tilanteesta. Suomen tilanne on eurooppalaisittain varsin hyvä kaikilla eläinten mikrobilääkkeiden kulutuksen mittareilla.

Lue lisää:

EMA:n uutinen 26.10.2017

Yhteisraportti “ECDC, EFSA and EMA Joint Scientific Opinion on a list of outcome indicators as regards surveillance of antimicrobial resistance and antimicrobial consumption in humans and food-producing animals”

Lisätietoja antaa

  • Katariina Kivilahti-Mäntylä, eläinlääkäri, p. 029 522 3354
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.