Sisältöjulkaisija

null Ensimmäinen yhteinen EU-raportti ihmisten ja eläinten mikrobilääkkeiden käytöstä ja resistenssistä julkaistu

Ensimmäinen yhteinen EU-raportti ihmisten ja eläinten mikrobilääkkeiden käytöstä ja resistenssistä julkaistu

2.2.2015

Tähän mennessä mikrobilääkkeiden kulutusta ihmisille ja tuotantoeläimille on EU:ssa seurattu erillisissä raporteissa. Myös ihmisistä ja tuotantoeläimistä eristettyjen bakteerien mikrobilääkeresistenssiä on seurattu erikseen. Julkaistu raportti on ensimmäinen, jossa yhdistetään ja analysoidaan ihmisten ja eläinten mikrobilääkkeiden käyttöä ja resistenssiä EU:ssa.

Tiettyjen mikrobilääkkeiden käytön, joilla hoidetaan ihmisiä ja tuotantoeläimiä, todetaan olevan yhteydessä mikrobilääkeresistenssiin bakteereissa, jotka on eristetty ihmisistä ja tuotantoeläimistä.

Mikrobilääkkeiden käytössä havaitaan huomattavia eroja Euroopan maiden välillä.

Raportissa tuodaan esille myös aineiston puutteet. Seurantaohjelmille esitetään parannusehdotuksia, jotta analyysien perusteella voidaan tulevaisuudessa tehdä luotettavampia johtopäätöksiä.

Raportissa yhdistellään ja analysoidaan seuraavien eurooppalaisten seurantaohjelmien tuloksia: EARS-Net, ESAC-Net, FWD-Net, Scientific Network for Zoonosis Monitoring Data ja ESVAC.

Lue lisää:

EMAn uutinen (30.1.2015)


Yhteisraportti: ECDC/EFSA/EMA first joint report on the integrated analysis of the consumption of antimicrobial agents and occurrence of antimicrobial resistance in bacteria from humans and food-producing animals

Lisätietoja:

Katariina Kivilahti-Mäntylä, eläinlääkäri, p. 029 522 3354

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.