Sisältöjulkaisija

null Ensimmäinen lääkehoitojen arviointiraportti valmistui migreenipotilaiden triptaanilääkityksestä

Ensimmäinen lääkehoitojen arviointiraportti valmistui migreenipotilaiden triptaanilääkityksestä

21.6.2011

Ensimmäinen lääkehoitojen arviointiraportti valmistui migreenipotilaiden triptaanilääkityksestä

Fimea on julkaissut ensimmäisen lääkehoitojen arviointiraporttinsa, jossa arvioidaan Suomen markkinoilla olevien triptaanien kustannusvaikuttavuutta akuutin migreenikohtauksen hoidossa aikuisilla migreenipotilailla. Pilottiarviointi on toteutettu Fimean toimeksiannosta Itä-Suomen yliopiston Lääketalouden ja -vaikuttavuuden tutkimusyksikössä.Triptaanit supistavat migreenikohtauksessa laajentuneita aivoverisuonia, ja niitä suositellaan vaikeiden tai invalidisoivien migreenikohtausten ensisijaiseksi hoidoksi. Triptaanien hoidolliset tehoerot ovat pieniä ja niiden asettaminen paremmuusjärjestykseen tehon ja turvallisuuden perusteella on hankalaa. Käypä hoito -suosituksessa kehotetaan kokeilemaan eri triptaania, ellei jokin triptaanivalmiste sovi potilaalle.Nyt tehdyn kustannusvaikuttavuusanalyysin perusteella migreenipotilaille, joille triptaanilääkitys määrätään ensimmäisen kerran, tulisi ensisijainen hoitovaihtoehto olla lääkevaihdon piiriin kuuluva sumatriptaani. Jos sumatriptaani ei sovi potilaalle, migreenikohtauksen hoidossa on tarkoituksenmukaista kokeilla eletriptaania. Kustannusvaikuttavuusanalyysissä otettiin huomioon kustannusten osalta lääkekustannukset ja migreenistä johtuva työajan menetys. Vaikuttavuuden mittana perusanalyysissä käytettiin onnistuneesti hoidetun migreenikohtauksen todennäköisyyttä. Tämä määriteltiin triptaanihoidolla saavutetuksi jatkuvaksi, vähintään 24 tuntia kestäväksi säryttömyydeksi ilman haittatapahtumia.

Piloteista oppia arviointikäytäntöihin – kommentoi pilottiarviointia

Yksi Fimean tehtävistä on tuottaa ja koota lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointeja ja koordinoida tätä koskevaa yhteistyötä.Tämän pilottiarvioinnin ensisijaisena tavoitteena oli testata vertailevassa arvioinnissa käytettäviä uusia tilastomenetelmiä, arviointiin liittyviä prosesseja sekä kartoittaa arviointiin liittyviä resurssitarpeita.Pilottiarvioinnin tuloksia, arvioinnissa käytettyjä menetelmiä ja tuotetun tiedon hyödyntämiseen liittyviä asioita voi kommentoida Fimean verkkosivuilla 31.8.2011 mennessä. Tuleviin arviointeihin liittyvää vuorovaikutteista viestintää kehitetään tämän perusteella. Tavoitteena on avoin ja vuorovaikutteinen arviointiprosessi, joka tarjoaa sidosryhmille ja muille asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden kommentointiin jo arvioinnin kuluessa. Näin varmistetaan, että arviointinäyttö vastaa mahdollisimman hyvin käyttäjien tarpeita.Kommentoi pilottiarviointia (Webropol)

Lue lisää:

Triptaanien kustannusvaikuttavuus akuutin migreenikohtauksen hoidossa (pdf)

Lisätietoja:

Piia Peura, lääketaloustieteilijä, p. 050 447 2886

Pertti Happonen, Lääkehoitojen arviointi -prosessin johtaja, p. 050 5143292

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.