Sisältöjulkaisija

null Ensimmäinen pohjoismainen FINOSE-yhteisarviointi on julkaistu – käsitteli entsalutamidi-hoitoa eturauhassyöpää sairastavilla

Ensimmäinen pohjoismainen FINOSE-yhteisarviointi on julkaistu – käsitteli entsalutamidi-hoitoa eturauhassyöpää sairastavilla

12.6.2019

FINOSE on Suomen, Ruotsin ja Norjan hoidollisen ja taloudellisen arvon (HTA) -arviointeja tuottavien viranomaisten hanke, jonka tavoitteena on lisätä ja kehittää yhteistyötä lääkkeiden HTA-arvioinneissa sekä nopeuttaa uuden lääkkeen tuloa potilaiden saataville. Yhteistyö kattaa lääkkeiden suhteellisen vaikuttavuuden arviointeja sekä taloudellisten vaikutusten arviointeja soveltuvin osin.

Ensimmäinen arviointi käsitteli entsalutamidi-hoitoa eturauhassyöpää sairastavilla

Ensimmäinen yhteisarviointi käsitteli entsalutamidia aikuisilla potilailla, jotka sairastavat korkean riskin ei-metastasoitunutta kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää. Raportti sisältää kliinisten vaikutusten arvioinnin sekä yrityksen toimittaman kustannusvaikuttavuusmallin validiteetin sekä mallin terveysvaikutusten (QALY) arvioinnin. Arvioinnissa kirjoittajina olivat Ruotsin TLV ja Norjan NOMA. Fimea toimi arviointiraportin vertaisarvioijana. Arviointiraportti on englanninkielinen.

TLV ja NoMA julkaisevat arvioinnista FINOSE-raportin lisäksi myös kansalliset versiot, joihin on liitetty maakohtaiset tiedot mm. kustannuksista. Suomessa lääkkeiden hintalautakunta (Hila) käsittelee asiaa mahdollisen korvattavuushakemuksen perusteella, minkä vuoksi Fimea ei julkaise erikseen raportista kansallista versiota. 

Arvioinnin keskeiset tulokset ja johtopäätökset

Arvioinnin perusteella entsalutamidi yhdessä androgeenideprivaation (ADT) kanssa pidentää selvästi metastaasivapaata elossaoloaikaa pelkkään ADT:hen verrattuna. Hoidon vaikutuksista kokonaiselossaoloaikaan ei voida tehdä yksiselitteisiä johtopäätöksiä riittämättömästä seuranta-ajasta johtuen. Tällä hetkellä kokonaiselossaoloajassa ei voida osoittaa eroa ADT:hen verrattuna. Tulosten perusteella ei tiedetä, pidentääkö entsalutamidihoidon aloittaminen jo ei-metastaattisessa vaiheessa elossaoloaikaa verrattuna siihen, että hoito aloitettaisiin vasta taudin metastaattisessa vaiheessa. 

Yrityksen toimittamassa kustannusvaikuttavuusmallissa terveyshyötyjen lisäys perustui pääasiassa pidentyneeseen elinaikaan. Arvioinnissa tätä ei pidetty uskottavana. Hoidon aloittaminen jo ei-metastaattisessa vaiheessa pidentää kuitenkin hoidon kestoa ja sen myötä lisää hoidon kustannuksia. Tämän vuoksi vaikuttaa epätodennäköiseltä, että entsalutamidi-hoito olisi listahinnoin kustannusvaikuttavaa tässä käyttöaiheessa. 

Lue lisää:

FINOSE-arviointiraportti (pdf)

Lisätietoja antaa

  • Vesa Kiviniemi, arviointipäällikkö, p. 029 522 3516
  • Antti Hyvärinen, lääketaloustieteilijä, p. 029 522 3515
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi