Sisältöjulkaisija

null EMAn lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea suosittaa rajoittamaan kodeiinin käyttöä lasten kivunhoidossa

EMAn lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea suosittaa rajoittamaan kodeiinin käyttöä lasten kivunhoidossa

14.6.2013

EMAn lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea suosittaa rajoittamaan kodeiinin käyttöä lasten kivunhoidossa

Euroopan lääkeviraston lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC) suosittaa toimenpiteitä, joilla puututaan kodeiinia sisältävien kipulääkkeiden turvallisuusriskeihin lasten kivunhoidossa. Lasten kivunhoidossa käytettyyn kodeiinin liittyen on raportoitu vakavia, jopa kuolemaan johtaneita haittavaikutuksia, joista useimmat ovat ilmenneet uniapnean vuoksi tehdyn nielurisojen tai kitarisojen poiston jälkeen.

Kodeiini on kipulääke, joka aineenvaihdunnan seurauksena muuttuu ihmisen elimistössä morfiiniksi. Vakavia haittavaikutuksia on ilmennyt lapsilla, jotka ovat olleet niin sanottuja ultranopeita metaboloijia. Näillä potilailla kodeiini muuttuu morfiiniksi tavallista nopeammin, mikä johtaa veren korkeisiin morfiinipitoisuuksiin. Ne voivat aiheuttaa toksisia vaikutuksia, kuten hengityslamaa.

PRAC suosittelee, että kodeiinia käytettäisiin vain tilanteissa, joissa hyödyt ovat mahdollisia riskejä suuremmat.

  • Kodeiiniin liittyvän hengityslaman riskin vuoksi kodeiinia sisältäviä lääkevalmisteita tulisi käyttää vain yli 12-vuotiaille lapsille akuutin kohtalaisen kivun hoidossa ja vain kun muut kipulääkkeet, kuten parasetamoli ja ibuprofeeni, ovat osoittautuneet riittämättömiksi.
  • Kodeiinia ei pidä käyttää lainkaan alle 18-vuotiaille lapsille uniapnean hoitoon liittyvän nielurisojen tai kitarisojen poiston yhteydessä, koska nämä potilaat voivat olla alttiimpia hengitysvaikeuksille.
  • Valmisteyhteenvedossa on varoitettava, että kodeiinia ei tule käyttää lapsille, joilla on hengitysvaikeuksia aiheuttavia sairauksia.

Suomessa ei ole myynnissä erityisesti lapsille tarkoitettuja kodeiinivalmisteita.

PRAC tuo esiin, että haittavaikutuksia voi esiintyä myös aikuisilla. Kodeiinia ei tulisi käyttää lainkaan henkilöille, joiden tiedetään olevan ultranopeita metaboloijia, eikä imettäville äideille, koska kodeiini voi kulkeutua äidinmaidon mukana lapseen.

Lue lisää:

EMAn tiedote

Lisätietoja:

Leo Niskanen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3340

Kirsti Villikka, ylilääkäri, p. 029 522 3455

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.