Sisältöjulkaisija

null Elotutsumabi, karfiltsomibi ja daratumumabi: onko uusien myeloomalääkkeiden hinta liian korkea?

Elotutsumabi, karfiltsomibi ja daratumumabi: onko uusien myeloomalääkkeiden hinta liian korkea?

31.8.2016

Fimea on julkaissut arviointiraportit kahden uuden syöpälääkkeen elotutsumabin ja daratumumabin hoidollisista ja taloudellisista vaikutuksista.  Sekä elotutsumabi että daratumumabi on tarkoitettu edenneen multippelin myelooman eli luuytimen syövän hoitoon. Jo aiemmin keväällä Fimea on julkaissut arvioinnin kolmannen uuden myeloomalääkkeen, karfiltsomibin, hoidollisista ja taloudellisista vaikutuksista.

Arvioitujen lääkkeiden käyttö voi olla hoidollisesti perusteltua.  Niiden hinta on kuitenkin hyvin korkea. Sairaaloiden päätöksenteossa on syytä arvioida, ovatko hoidon aiheuttamat kustannukset kohtuuttomat saavutettavissa olevaan terveyshyötyyn nähden. Arviointien perusteella uusien myeloomalääkkeiden käyttö voi kustannusten näkökulmasta olla perusteltua lähinnä, jos niiden hinnoista neuvotellaan merkittävä alennus.

Monissa maissa on käytössä erilaisia sopimusmenettelyjä, joilla pyritään parantamaan uusien kalliiden lääkkeiden saatavuutta. Käytännössä hoidon käytön ehdoksi asetetaan esimerkiksi merkittävä hinnan alennus. Tarkoitus on jakaa yhteiskunnan ja lääketeollisuuden kesken riskiä, joka liittyy epävarmuuteen uuden hoidon vaikutuksista, kustannusvaikuttavuudesta tai budjettivaikutuksista.

Kommentointi

Elotutsumabia ja daratumumabia koskevia arviointiraportteja voi kommentoida 21.9.2016 saakka. Kommentit tulee toimittaa Fimean kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@fimea.fi. Kommentit ovat julkisia, ja ne voidaan julkaista Fimean verkkosivuilla. Aiemmin julkaistua karfiltsomibi-arviointia koskevat kommentit on julkaistu Fimean verkkosivuilla.

Lue lisää

Arviointiraportti (elotutsumabi)
Arviointiraportti (daratumumabi)
Arviointiraportti (karfiltsomibi)

Lisätietoja antaa

  • Piia Rannanheimo, lääketaloustieteilijä, p. 029 522 3517
  • Vesa Kiviniemi, tilastotieteilijä, p. 029 522 3516
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.