Takaisin edelliselle sivulle

Elohopeaa sisältävien terveydenhuollon mittalaitteiden käytöstä luovutaan vähitellen

Elohopeaa sisältävien terveydenhuollon mittalaitteiden käytöstä luovutaan vähitellen

18.12.2007

Elohopeaa sisältävien terveydenhuollon mittalaitteiden käytöstä luovutaan vähitellen

Euroopan parlamentin ja neuvoston antamalla direktiivillä (2007/51/EY) rajoitetaan tiettyjen uusien elohopeaa sisältävien mittalaitteiden markkinoille saattamista. Nämä rajoitukset kohdistuvat erilaisiin ei-sähköisiin mittalaitteisiin, jotka on pääasiassa tarkoitettu myytäväksi kuluttajille.Terveydenhuollon mittalaitteissa rajoitus koskee kaikkia elohopeakuumemittareita ja kuluttajille myytäviä, elohopeaa sisältäviä verenpainemittareita. Rajoitus tulee voimaan 3.4.2009 alkaen.Muutoksella ei rajoiteta terveydenhuollon ammattihenkilöstön käyttöön tarkoitettujen, elohopeaa sisältävien uusien verenpainemittarien markkinoille saattamista. Rajoitus ei myöskään koske terveydenhuollossa ammattikäytössä nyt olevia tai käytettyinä myytäviä verenpainemittareita.

Tavoitteena on, että elohopeaa sisältävistä mittalaitteista luovutaan asteittain myös ammattikäytössä ympäristöön pääsevän elohopean määrän vähentämiseksi. Euroopan unionin komissio selvittää elohopeaverenpainemittareita korvaavien uusien, teknisesti ja taloudellisesti käyttökelpoisten, luotettavien ja turvallisempien verenpaineen mittaukseen tarkoitettujen laitteiden saatavuutta viimeistään vuonna 2009.

Lisätietoja:

Hely Reinikka-Railo, ylitarkastaja, p. (09) 4733 4245

Hannu Seitsonen, yli-insinööri, p. (09) 4733 4249

Kimmo Linnavuori, ylilääkäri, p. (09) 4733 4264

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

Euroopan parlamentin ja neuvoston 25. päivänä syyskuuta 2007 antama direktiivi (2007/51/EY)neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen elohopeaa sisältävien mittalaitteiden markkinoille saattamista koskevista rajoituksista.Euroopan parlamentin ja neuvoston 27. päivänä heinäkuuta 1976 antama direktiivi (76/769/ETY) vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä.

Jaa tämä sivu