Sisältöjulkaisija

null Eläinten mikrobilääkkeiden myynti väheni vuonna 2015

Eläinten mikrobilääkkeiden myynti väheni vuonna 2015

17.2.2017

Eläinten mikrobilääkkeiden kokonaismyynti pieneni vuonna 2015 seitsemän prosenttia eli lähes tuhat kiloa. Lääkeryhmittäin suurimmat muutokset olivat suun kautta annettavien sulfa-trimetopriimi -valmisteiden, tetrasykliinien ja 1. polven kefalosporiinien myynnin väheneminen. Vasta tulevina vuosina nähdään, ovatko muutokset pysyviä.

Myös injektiopenisilliinejä myytiin edellisvuotta vähemmän. Kun huomioidaan toukokuussa 2015 alkanut laajamittainen eläinten penisilliinivalmisteiden saatavuushäiriö, ei muutos poikennut 2010-luvun kehityksestä.

Kansainvälisesti verrattuna Suomessa käytetään maltillisesti mikrobilääkkeitä. Lääkeryhmistä eniten käytetään penisilliinejä, sulfa-trimetopriimi -yhdistelmää ja tetrasykliinejä. Ihmisten lääkinnässä kriittisen tärkeiden mikrobilääkkeiden (3. ja 4. polven kefalosporiinit, fluorokinolonit ja makrolidit) osuus myynnistä on pieni. Yli puolet mikrobilääkkeistä annettiin injektioina tai tabletteina yksittäisille eläimille. Rehun tai juomaveden mukana annettavien ryhmälääkkeiden osuus kokonaismyynnistä oli vuonna 2015 noin kolmannes.

Nykyinen tilastointitapa perustuu pakkauskohtaiseen myyntiin ja tulokset raportoidaan painoyksikköinä (kg aktiivista ainetta). Monilla valmisteilla on useita kohde-eläinlajeja, joten pelkästään myyntitiedoista ei voida päätellä, mistä muutokset lääkeryhmien myynnissä johtuvat. Raportointitapa ei myöskään huomioi eläinten määrässä tapahtuvia muutoksia. Jotta mikrobilääkkeiden käytössä tapahtuneita todellisia muutoksia voitaisiin arvioida, tulisi myyntitiedot suhteuttaa eläinten lukumäärään eläinlaji- ja käyttötapakohtaisesti. 

Lue lisää:

Eläinten mikrobilääkkeiden myynti väheni selvästi

Lisätietoja:

Katariina Kivilahti-Mäntylä, eläinlääkäri p. 029 522 3354
Martti Nevalainen, eläinlääkäri p. 029 522 3411
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.

Henriette Helin-Soilevaara, ylitarkastaja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira p. (040) 489 3352
Liisa Kaartinen, ylitarkastaja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira p. (040) 554 2238
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@evira.fi.