Sisältöjulkaisija

null Eläinten mikrobilääkkeiden myynti kasvoi hieman

Eläinten mikrobilääkkeiden myynti kasvoi hieman

16.5.2016

Mikrobilääkkeiden kokonaismyynti eläimille lisääntyi kaksi prosenttia vuonna 2014. Lääkeryhmittäin suurimmat muutokset olivat suun kautta annettavien tetrasykliinien myynnin kasvu, suun kautta annettavan sulfa-trimetopriimi-yhdistelmän myynnin väheneminen ja injektiopenisilliinien myynnin lisääntyminen.

Fimea raportoi vuosina 2010–2013 penisilliinien myynnin noin 1000 kg (8 %) liian suureksi. Virhe myyntitietojen seurannassa tapahtui siirryttäessä uuteen eurooppalaiseen raportointimenetelmään. Tiedot on nyt korjattu ja niiden mukaan kokonaismyynti vuosina 2010–2013 oli keskimäärin 13 400 kg/vuosi.  Vuonna 2014 eläinten mikrobilääkkeitä myytiin 13 700 kg. Penisilliinit ovat edelleen eläimille eniten myyty mikrobilääkeryhmä, seuraavina sulfa-trimetopriiimi-yhdistelmä ja tetrasykliinit. Ihmisten lääkinnässä kriittisen tärkeiden mikrobilääkkeiden (3. ja 4. polven kefalosporiinit, fluorokinolonit ja makrolidit) osuus myynnistä oli pieni (4,7 %).

Lähes puolet mikrobilääkkeistä annettiin injektioina eli lääkittiin eläinyksilöitä. Rehun tai juomaveden mukana annettavien ryhmälääkkeiden osuus kokonaismyynnistä oli vuonna 2014 noin kolmannes.

Nykyinen raportointitapa, jossa myynti ilmoitetaan painoyksikköinä, ei huomioi eläinten määrässä tapahtuvia muutoksia. Jotta todelliset mikrobilääkkeiden käytössä tapahtuneet muutokset voidaan arvioida, tulisi myyntitiedot suhteuttaa eläinten lukumäärään.  Kansainvälisesti verrattuna Suomessa käytetään maltillisesti mikrobilääkkeitä: tyypillistä on penisilliinien suuri osuus kokonaismyynnistä ja melko vähäinen ryhmälääkkeiden käyttö.

Lue lisää:

Eläinten mikrobilääkkeiden myynti kasvoi hieman

Lisätietoja antaa

  • Katariina Kivilahti-Mäntylä, eläinlääkäri p. 029 522 3354
  • Martti Nevalainen, eläinlääkäri p. 029 522 3411
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.
  • Henriette Helin-Soilevaara, ylitarkastaja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira p. (040) 489 3352
  • Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@evira.fi.