Sisältöjulkaisija

null Eläinten mikrobilääkkeiden myynti Euroopassa väheni vuonna 2015

Eläinten mikrobilääkkeiden myynti Euroopassa väheni vuonna 2015

17.10.2017

Euroopan lääkevirasto EMA on julkaissut seitsemännen raportin tuotantoeläinten mikrobilääkkeiden kulutuksesta Euroopassa (ESVAC-raportti). Tuoreessa raportissa on mukana 30 maata, uusimpana Kreikka. 25 maata on seurannut mikrobilääkkeiden myyntiä tuotantoeläimille vähintään viisi vuotta. Tulokset ilmoitetaan tuotantoeläinten määrään suhteutettuna mikrobilääkkeen myyntinä. 

Ero mikrobilääkkeitä eniten ja vähinten myyneiden maiden välillä oli vuonna 2015 edelleen yli satakertainen. Kriittisen tärkeiden mikrobilääkkeiden osalta erot olivat vielä suurempia.  Valtaosa, yli 90 %, tuotantoeläinten mikrobilääkkeistä annettiin Euroopassa eläinryhmille rehun tai juomaveden mukana, ja yksilölääkinnän osuus oli alle 10 %.

Useassa maassa on tartuttu toimeen hallitun mikrobilääkekäytön edistämiseksi. Vuosien 2011–2015 välisenä aikana kulutus väheni viidessätoista maassa yli 5 %.  Kahdeksassa maassa kulutus lisääntyi yli 5 %. 25 maan yhteistuloksessa vähennys oli 13 %.  

Suomi kuuluu maihin, joissa tuotantoeläimille käytetään vähän mikrobilääkkeitä. Myös kriittisen tärkeiden mikrobilääkkeiden kulutus on meillä pieni. Yli puolet mikrobilääkkeistä annetaan meillä injektioina eli lääkitään useammin eläinyksilöitä kuin eläinryhmiä. Vuosina 2011–2015 tuotantoeläinten mikrobilääkkeiden kulutus Suomessa väheni 7 %. 

Lue lisää

Fimean yhteenveto

ESVAC-raportti

 

Lisätietoja antaa

  • Katariina Kivilahti-Mäntylä, eläinlääkäri, p. 029 522 3354 (tavoitettavissa 23.10.2017 lähtien)
  • Irmeli Happonen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3330
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.
  • Henriette Helin-Soilevaara, ylitarkastaja, p. 040 489 3352 (tavoitettavissa 16.10.–18.10.2017 ja 23.10.2017 lähtien)
  • Liisa Kaartinen, ylitarkastaja, p.040 554 2238
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@evira.fi.