Sisältöjulkaisija

null Eläinten mikrobilääkkeiden kulutus on edelleen vähentynyt useassa maassa

Eläinten mikrobilääkkeiden kulutus on edelleen vähentynyt useassa maassa

16.10.2015

Euroopan lääkevirasto EMA on julkaissut viidennen raportin tuotantoeläinten mikrobilääkkeiden kulutuksesta Euroopassa. Erot mikrobilääkkeitä eniten ja vähiten käyttävien maiden välillä ovat edelleen huomattavia sekä kokonaismäärän, että lääkevalinnan suhteen. Suomessa mikrobilääkkeitä käytetään maltillisesti eläimille.

Raportin tiedot perustuvat eläinlääkkeiden pakkauskohtaiseen myyntiin, joka on suhteutettu tärkeimpien tuotantoeläinlajien määrään. Samaan aikaan raportin kanssa julkaistiin interaktiivinen tietokanta, mikä mahdollistaa vuosien 2011 - 2013 tilastojen tarkastelun esimerkiksi eri alueiden sisällä (Pohjoismaat, Välimeren maat, Keski-Eurooppa tms.). Tuloksissa on tärkeää huomioida eläinlajien erilainen jakauma eri maissa ja että osassa maita seurantaa on tehty vasta muutaman vuoden ajan.

Valtaosa (92 %) tuotantoeläinten mikrobilääkkeistä annettiin Euroopassa eläinryhmille rehun tai juomaveden mukana. Suomessa yleisimmin käytettyjä olivat injektiovalmisteet (56 %), joilla lääkitään eläinyksilöitä. Yhteistuloksissa eniten käytetty lääkeryhmä oli laajakirjoiset tetrasykliinit (37 %), Suomessa kapeakirjoinen penisilliini (50 %).

Kun ensimmäinen eläinten mikrobilääkkeiden kulutusraportti neljä vuotta sitten julkaistiin, se sai osakseen runsaasti huomiota ja useissa jäsenvaltioissa herättiin toimiin kulutuksen hillitsemiseksi. Seurantaan vuodesta 2011 osallistuneiden 23 maan yhteiskulutus on vähentynyt 8 %, mutta maakohtaisesti vaihtelu suurta (- 51 % vähennyksestä +21 % lisäykseen). Suomessa kulutus on pysynyt tasaisen maltillisena. Myös lääkevalintaa on joissakin maissa onnistuttu vahvasti ohjaamaan ja ihmisten lääkinnässä kriittisen tärkeiden mikrobilääkkeiden käyttöä vähentämään. Maiden väliset erot ovat kuitenkin edelleen erittäin suuria. Suomessa ihmisen lääkinnässä kriittisen tärkeitä mikrobilääkkeitä käytettiin selvästi vähemmän kuin Euroopassa yleensä.

Lue lisää:

Eurooppalainen kulutuslukuprojekti ESVAC

EMA: Sales of veterinary antimicrobial agents in 26 EU/EEA countries in 2013

ESVAC interaktiivinen tietokanta

EMAn uutinen

Lisätietoja antaa

  • Katariina Kivilahti-Mäntylä, eläinlääkäri, p. 029 522 3354 (tavoitettavissa 19.10.2015 jälkeen) Martti Nevalainen, eläinlääkäri, p. 029 522 3411. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.
  • Henriette Helin-Soilevaara, ylitarkastaja, p. 040 489 3352 (tavoitettavissa 21.10.2015 jälkeen) Liisa Kaartinen, ylitarkastaja, p.040 554 2238. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@evira.fi.