Sisältöjulkaisija

null Eläinten mikrobilääkkeiden kulutuksessa on huomattavia eroja Euroopan maiden välillä

Eläinten mikrobilääkkeiden kulutuksessa on huomattavia eroja Euroopan maiden välillä

16.10.2012

Eläinten mikrobilääkkeiden kulutuksessa on huomattavia eroja Euroopan maiden välillä

Euroopan lääkeviraston, EMA:n, tuoreen raportin mukaan eläimille käytettävien mikrobilääkkeiden käyttömäärissä on huomattavia eroja eri maiden välillä. Raportti perustuu pakkauskohtaisiin myyntitietoihin, jotka on ensimmäistä kertaa kerätty yhdenmukaisella menetelmällä tässä laajuudessa. Lähestymistapa mahdollistaa kulutuksen yksityiskohtaisemman tarkastelun eri lääkemuotojen ja lääkeryhmien välillä.

19 Euroopan maata toimitti tiedot vuoden 2010 eläimille tarkoitettujen mikrobilääkkeiden myynnistä. Raportissa on mukana useita sellaisia maita, jotka ovat vasta aloittaneet seurannan, mikä tulee huomioida tulosten tarkastelussa.

Yhteistuloksissa ryhmälääkkeenä annettavat tetrasykliinit ykkönen

Yhteistuloksissa eläimille eniten käytettyjä mikrobilääkkeitä olivat tetrasykliinit (39 %), penisilliinit (23 %) ja sulfonamidit (11 %). Ihmisten hoidossa kriittisen tärkeiden mikrobilääkkeiden eli kolmannen ja neljännen polven kefalosporiinien, fluorokinolonien ja makrolidien osuudet olivat vastaavasti 0,2 %, 2,2 % ja 5,7 %. Lääkemuodoista ylivoimaisesti eniten myytiin eläinryhmien hoitoon tarkoitettuja valmisteita (90 %).

Suomessa käytetään eniten injektiona annettavia penisilliinejä

Kaiken kaikkiaan erot kulutuksen jakautumisessa lääkemuotojen ja -ryhmien välillä olivat huomattavia eri maiden välillä. 19 maan yhteistulokseen verrattuna Suomessa käytetään vähemmän mikrobilääkkeitä ja meillä lääkitään useammin yksittäisiä eläimiä kuin eläinryhmiä. Lääkeryhmistä Suomessa eniten käytettyjä ovat kapeakirjoiset penisilliinit, kun yhteistuloksissa ykkösiä ovat laajakirjoiset tetrasykliinit.

Mikrobilääkkeitä tulee käyttää hallitusti. Kulutuslukujen seuranta on oleellinen osa arvioitaessa mikrobilääkeresistenssin kehittymisen ja leviämisen riskiä eläinten ja ihmisten välillä.

Eurooppalaisen eläinten mikrobilääkkeiden seurantaprojektin (European surveillance of veterinary antimicrobial consumption, ESVAC) seuraavassa vaiheessa on tavoitteena saada kulutustietoja kaikista EU:n jäsenmaista, ja jatkossa on pyrkimys kerätä tietoja eläinlajikohtaisesti.

Lue lisää:

Yhteenveto raportista (pdf)

EMA:n alkuperäinen raportti: ‘Sales of veterinary antimicrobial agents in 19 EU/EAA countries in 2010’ (pdf)

Lisätietoja:

Katariina Kivilahti-Mäntylä, eläinlääkäri, p. (09) 4733 4285

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.