Sisältöjulkaisija

null Eläinlääkkeiden ympäristövaikutukset

Eläinlääkkeiden ympäristövaikutukset

Eläinlääkkeitä käytetään sellaisten isojen eläinten hoitoon kuin hevonen ja nauta. Lisäksi niitä käytetään joskus ison eläinmäärän, esimerkiksi lihasikaryhmän, hoitoon. Luontoon päätyvät lääkemäärät ovat varmaankin aika suuria. Onko niillä haitallista vaikutusta ympäristöön?

Eläinlääkevalmisteen on oltava turvallinen kohde-eläimelle, lääkettä antavalle henkilölle ja ympäristölle. Euroopan unioni ja oma lainsäädäntömme edellyttävät, että eläinlääkevalmisteiden myyntilupahakemukseen on liitettävä tutkimukset ympäristövaikutuksista.

Lääkevalmisteen myyntilupaan voidaan tarvittaessa liittää ehtoja, joilla käyttöä voidaan rajata niin, että em. turvallisuusnäkökohdat täyttyvät. Tällaisia ehtoja ovat mm. vaatimus siitä, että hoidetut eläimet on pidettävä sisällä jonkin aikaa lääkityksen jälkeen. Jos valmistetta ei voida katsoa ympäristölle turvalliseksi, myyntilupaa ei myönnetä.

22.10.2015