Sisältöjulkaisija

null Eläinlääkkeen apuaineen turvallisuus arvioidaan

Eläinlääkkeen apuaineen turvallisuus arvioidaan

23.7.2018

Euroopan lääkeviraston Eläinlääkekomitea on arvioinut eläinlääkkeissä apuaineena käytetyn dietanoliamiinin turvallisuutta kuluttajalle. Komitea päätyi arviossaan siihen, että olemassa olevan tiedon perusteella kuluttajaan kohdistuvaa riskiä ei voida sulkea pois, mikäli kuluttaja altistuu dietanoliamiinin jäämille elintarvikkeiden kautta.

Eläinlääkekomitea toteaa, että dietanoliamiinin enimmäisjäämistä (maximum residue limits, MRL) tulisi tehdä arvio, jotta voidaan tarkemmin arvioida sen kuluttajaturvallisuutta. Eläinlääkelainsäädäntö vaatii, että eläinlääkevalmisteissa olevien farmakologisesti vaikuttavien aineiden enimmäisjäämät on arvioitu. Eläinlääkekomitea totesi, että mikäli dietanoliamiinia halutaan jatkossa käyttää eläinlääkevalmisteissa tuotantoeläimille, tulee sen enimmäisjäämät arvioida.

Fimea arvioi Eläinlääkekomitean julkaisemaa lausuntoa ja päättää tarvittavista toimista lähiaikoina.

Lue lisää:

EMAn tiedote 

Lisätietoja antaa

  • Kristiina Lehmann, eläinlääkäri, p. 0295223376